St.prp. nr. 68 (2004-2005)

Om samtykke til at Norge deltar i den 8. kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget