St.prp. nr. 68 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget