St.prp. nr. 69 (1999-2000)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 185/1999 av 17. desember 1999 om endring av vedlegg XX (Miljø) i EØS-avtalen om innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget