St.prp. nr. 72 (1998-99)

Billighetserstatninger av statskassen

Billighetserstatninger av statskassen

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget