St.prp. nr. 72 (1999-2000)

Om delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland

Les dokumentet:

St.prp. nr. 72

(1999-2000)

Om delvis bompengefinansiering av T-forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær kommuner i Rogaland

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag.

Følg proposisjonen på Stortinget