St.prp. nr. 73 (2003-2004)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Forsvarsdepartementet

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget