St.prp. nr. 73 (2004-2005)

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2005 mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget