St.prp. nr. 74 (2007-2008)

Endringer i bevilgninger under Arbeidsog inkluderingsdepartementet - Oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser m.v.)

Endringer i bevilgninger under Arbeidsog inkluderingsdepartementet - Oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser m.v.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget