Proposisjoner til Stortinget

St.prp. nr. 76 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget