St.prp. nr. 78 (1998-99)

Om trygdeoppgjeret 1999

Om trygdeoppgjeret 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget