St.prp. nr. 78 (1998-99)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgjevar: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Om trygdeoppgjeret 1999

Om trygdeoppgjeret 1999

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget