Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 78 (2007-2008)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 58/2008 av 25. april 2008 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2007/63/EF om kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert ved fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 58 av 25. april 2008 ble vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtalen endret ved innlemming av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF av 13. november 2007 om endring av rådsdirektivene 1978/855/EF og 1982/891/EF når det gjelder kravet til en rapport fra en uavhengig ekspert i forbindelse med fusjon eller fisjon av allmenne selskaper med begrenset ansvar.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grunnloven § 26, annet ledd. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning.

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk oversettelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/63/EF følger som trykte vedlegg til proposisjonen.