St.prp. nr. 82 (1997-98)

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig

Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget