St.prp. nr. 83 (1997-98)

Om økning på statsbudsjettet for 1998 under kap 450 Sivile tjenestepliktige

Om økning på statsbudsjettet for 1998 under kap 450 Sivile tjenestepliktige

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget