St.prp. nr. 83 (1999-2000)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Nordisk Utviklingsfond

Om samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Nordisk Utviklingsfond

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget