St.prp. nr. 83 (2000-2001)

Om Ev 39 Øysand-Thamshamn gjennomført som OPS-prøveprosjekt ved delvis bompengefinansiering

Om Ev 39 Øysand-Thamshamn gjennomført som OPS-prøveprosjekt ved delvis bompengefinansiering

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget