St.prp. nr. 87 (2007-2008)

Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

Om styrking av Arbeids- og velferdsetaten i 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget