St.prp. nr. 9 (1997-98)

Om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget