St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget