St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget