St.prp. nr. 97 (2000-2001)

Om samtykke til inngåing av avtale av 23. mars 1986 om oppretting av Det interamerikanske investeringsselskapet (IIC)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget