Straffelovrådet: Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling

Tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling. Utredning fra Straffelovrådet oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. juni 2019.

Rapport: Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling (pdf)