Strategi for økt utbygging av bioenergi

Regjeringens bioenergistrategi skal legge grunnlaget for å nå målet om 14 TWh ny bioenergi i 2020.

Bioenergistrategien i pdf-format