Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har Nasjonalt folkehelseinstitutt utarbeidet en rapport om helserisiko og forvaltningspraksis knyttet til svake høyfrekvente elektromagnetiske felt.

Rapporten ble overlevert 13. september 2012.

Les rapporten (pdf)

Se også: Omtale av rapporten hos Helse- og omsorgsdepartementet av 13.09.2012