Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for byggeplasser i Osloregionen, fastsatt av Tariffnemnda 6. oktober 2008

Forskriften er opphevet.

Forskriften er opphevet. 

Se forskriften på lovdata.no