Tildelingsbrev Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 2008

Tildelingsbrevet inneholder:

- oversikt over utgifts- og inntektsrammer for budsjettåret 2008

- omtale av mål, oppgaver og resultatkrav

- krav til rapportering av resultater

- meddelelse om administrative og budsjettmessige fullmakter for budsjettåret

- pålegg om å utarbeide budsjettforslag for år 2009

Last ned tildelingsbrevet her