Tilstandsrapport for høyere utdanning 2012

Tilstandsrapport

Kunnskapsdepartementets årlige tilstandsrapport for universitets- og høyskolesektoren.

Tilstandsrapporten presenterer tall om situasjonen i UH-sektoren i 2011 langs en lang rekke dimensjoner og ser på utviklingen over tid. I tillegg til å se resultater i sektoren under ett, gir den også oversikt over status og utviklingstrekk innenfor ulike institusjonskategorier og for enkeltinstitusjoner. Nytt i årets rapport er flere indikatorer og analyse av gjennomføring og frafall i høyere utdanning. I tillegg gis universitetsmuseene en større plass i årets utgave enn tidligere år. Data om areal og bygg i UH-sektoren er også med for første gang. I årets utgave er det også et kapittel om profilering av høyere utdanningsinstitusjoner.Last ned tilstandsrapporten, vedlegg til rapporten samt kortversjon av rapporten i PDF-format ved å klikke på lenkene nedenfor.

Høyere utdanning 2012 – tilstandsrapport (PDF, 5 MB)

Høyere utdanning 2012 – vedlegg til tilstandsrapport (PDF, 5 MB)

Høyere utdanning 2012 – hovedtrekk fra tilstandsrapporten (PDF, 3 MB)