Underveisrapport eNorge 2009

- Status for måloppnåelse og tiltak - oktober 2006

Underveisrapporten beskriver hvordan arbeidet med eNorge 2009-planen har blitt fulgt opp, og viser status og utfordringer for planens 31 målen og 21 tiltak i perioden frem til 2007.

Forsiden av underveisrapporten.Underveisrapporten beskriver hvordan arbeidet med eNorge 2009-planen har blitt fulgt opp, og viser status og utfordringer for planens 31 målen og 21 tiltak i perioden frem til 2007.

Underveisrapporten peker på seks sentrale utfordringer for de kommende års arbeid med å nå målene i eNorge.