St.meld. nr. 17 (2006-2007)

Eit informasjonssamfunn for alle

Eit informasjonssamfunn for alle

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no