Alminnelig høring – utkast til statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene

Miljøverndepartementet ber om synspunkter på utkastet til statlig planretningslinje og hensiktsmessigheten av en slik retningslinje. På bakgrunn av høringsuttalelsene vil fastsetting av slik retningslinje bli vurdert.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2009