St.meld. nr. 34 (2006-2007)

Norsk klimapolitikk

Norsk klimapolitikk

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no