St.meld. nr. 34 (2006-2007)

Norsk klimapolitikk

Norsk klimapolitikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget