Verneplan for skog - vern av 29 skogområder

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av 29 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 21 av områdene er nye naturreservater, 8 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)