Verneplan for skog - vern av 40 skogområder

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av 40 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. Tilrådingen omfatter ca. 90 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 59 km2 produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)