Forsiden

Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 1749 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Colombia - reiseinformasjon

  09.06.2023 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Innreiserestriksjoner i forbindelse med koronaviruset er opphevet, men alle reisende må på forhånd fylle ut og fremvise Check-Mig ved inn- og utreise. Reisende oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor væpnede grupper opererer, se

 • Meld. St. 23 (2022–2023) - Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033)

  09.06.2023 Melding til Stortinget Helse- og omsorgsdepartementet

  Opptrappingsplanen viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Planen har tre innsatsområder: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, gode tjenester der folk bor og tilbudet til personer med langvarige og sammensatte

 • Prop. 124 L (2022–2023) - Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving)

  09.06.2023 Proposisjon Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til lov om endringer i rettshjelploven. Lovforslaget har bakgrunn i Rettshjelputvalgets utredning NOU 2020: 5: Likhet for loven.  Forslaget innebærer en ny modell for

 • Aserbajdsjan - reiseinformasjon

  08.06.2023 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Situasjonen mellom Aserbajdsjan og Armenia er spent, og brudd på våpenhvilen forekommer.

 • Ecuador - reiseinformasjon

  07.06.2023 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Innreiserestriksjoner i forbindelse med koronaviruset er opphevet, men alle reisende må på forhånd fylle ut og fremvise et helseskjema. Reisende oppfordres til å utvise ekstra forsiktighet i områder hvor kriminelle grupper opererer, se under punktet

 • Sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina – veileder for næringslivet

  07.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Som en reaksjon på Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, har EU innført omfattende sanksjoner som Norge har sluttet opp om.

 • EU-kommisjonen foreslår en regelverkspakke for ikke-profesjonelle investorer og ber om innspill

  06.06.2023 Nyhet Finansdepartementet

  EU-kommisjonen la 24. mai 2023 frem en regelverkspakke som skal gjøre europeiske kapitalmarkeder mer attraktive og trygge for langsiktige investeringer for ikke-profesjonelle investorer («Retail investment package»). Det er åpent for å gi innspill

 • Ny veileder for utenrikstjenestens arbeid med tros- og livssynsfrihet

  06.06.2023 Brosjyre/veiledning Utenriksdepartementet

  I Hurdalserklæringen slås det fast at regjeringen vil arbeide for folkestyre og menneskerettighetene, og det skal legges særlig vekt på ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og tros- og livssynsfrihet. Respekt for menneskerettighetene, demokratiske

 • Diplomatiske forbindelser

  05.06.2023 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Japan - reiseinformasjon

  05.06.2023 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Reise til Japan er trygt og for det meste uproblematisk, men landet kan være utsatt for jordskjelv og andre naturfenomener. Det anbefales å registrere opphold og undersøke nødvendige forholdsregler før reise.

 • Side 1 av 175
 • Side 1 av 175