Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 1660 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Egypt - reiseinformasjon

  17.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Egypt er et populært reisemål. Risikoen for terrorangrep er tilstede og denne kan være rettet mot vestlige turister. Nordmenn som reiser til Egypt, eller er bosatte i landet, bes registrere seg og følge med på lokale medier og for øvrig utvise

 • Diplomatiske forbindelser

  17.06.2019 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Uganda - reiseinformasjon

  14.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  De aller fleste reiser til Uganda er problemfrie. Generelt er kriminaliteten moderat, men reisende bør utvise forsiktighet og årvåkenhet, spesielt etter mørkets frembrudd. Det er økende kriminalitet i særlig urbane strøk. Den største

 • Tyrkia - reiseinformasjon

  14.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Risikoen for terrorangrep er fortsatt til stede og disse kan være rettet mot vestlige turister. Det vil kunne forekomme protester og uro fram mot nyvalget i Istanbul 23. juni. Det sørøstlige Tyrkia preges fortsatt av uforutsigbarhet og spenninger.

 • Saudi-Arabia - reiseinformasjon

  14.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Saudi-Arabia er et religiøst konservativt land. En strengt fortolket islamsk lovgivning (sharia) regulerer i prinsippet de fleste sider ved samfunn og rettsvesen. Landets sikkerhet preges av krigen i Jemen, noe som har ført til en rekke missil- og

 • Bahrain - reiseinformasjon

  14.06.2019 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Bahrain regnes som et relativt trygt land å reise i. Det er lite voldskriminalitet og tyveri, men reisende bør likevel utvise normal forsiktighet. Bahrain er et muslimsk land, og besøkende må respektere lokale normer og regler.

 • Meld. St. 27 (2018–2019) - Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid

  14.06.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  Forpliktende internasjonalt samarbeid gjør verden tryggere og mer stabil. Det er avgjørende for norsk sikkerhet, økonomi og velferd. Samtidig er internasjonalt samarbeid under press. Stortingsmeldingen om Norges rolle og interesser i multilateralt

 • Meld. St. 28 (2018–2019) - Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018

  14.06.2019 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Årsrapportene til Datatilsynet og Personvernnemnda sendes til Stortinget gjennom en årlig melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Meldingen inneholder en beskrivelse av virksomhetenes arbeid, tiltak, vedtak og tilsyn i året som har

 • Én digital offentlig sektor

  11.06.2019 Plan/strategi Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

 • Europass

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Utdanning 07.06.2019
  Celexnr.: 32018D0646 KOM-nr.: KOM(2016)625

  Europaparlaments- og rådsbeslutning om et felles rammeverk for bedre tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner (Europass) og om oppheving av vedtak nr. 2241/2004/EF

Til toppen