Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 1594 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Rekrutteringsprosessen

  10.12.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Hos oss får du benyttet din fagkompetanse i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere.

 • NOU 2018: 15 - Kvalifisert, forberedt og motivert

  Et kunnskapsgrunnlag om struktur og innhold i videregående opplæring

  10.12.2018 NOU Kunnskapsdepartementet

  Ragnhild Lied leder et utvalg som ble nedsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2017. Liedutvalget har med dette overlevert den første av to utredninger. 10. desember 2018 overleverte utvalget utredningen Kvalifisert, forberedt og motivert.

 • Utlyste tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet

  07.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Fra UDs budsjett fordeles over 30 milliarder kroner til norske og utenlandske mottakere.

 • Diplomatiske forbindelser

  07.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her finner du nyttig informasjon om Norges diplomatiske forbindelser, blant annet en liste over alle utenlandske diplomater i Norge. I tillegg finner du regler for det norske flagg og riksvåpen her.

 • Meld. St. 10 (2018–2019) - Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig

  Den statlege frivilligheitspolitikken

  07.12.2018 Melding til Stortinget Kulturdepartementet

  Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita - det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte

 • Personvernerklæring for Samferdselsdepartementet

  06.12.2018 Artikkel Samferdselsdepartementet

  Denne personvernerklæringen gir nærmere informasjon om hvordan departementet behandler personopplysninger om personer i og utenfor egen virksomhet.

 • Gjeldende sanksjoner og tiltak

  06.12.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Her følger en oversikt over gjeldende sanksjoner og tiltak.

 • NOU 2018: 14 - IKT-sikkerhet i alle ledd

  Organisering og regulering av nasjonal IKT-sikkerhet

  03.12.2018 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  IKT-sikkerhetsutvalget overleverte sin utredning til Justis- og beredskapsdepartementet 3. desember 2018. Utvalget anbefaler ulike regulatoriske og organisatoriske tiltak for å styrke nasjonal IKT-sikkerhet: 1) Ny lov om IKT-sikkerhet for

 • Formål, organisering og historikk for regjeringen.no

  03.12.2018 Artikkel regjeringen.no

  Internett hvor informasjon og tjenester fra regjeringen, departementene og Statsministerens kontor formidles til publikum. Nettportalen skal være en møteplass mellom regjeringen, departementene og en aktivt deltagende og kunnskapssøkende befolkning.

 • Innholdsstrategi for regjeringen.no

  03.12.2018 Artikkel regjeringen.no

  Strategi for hvordan vi utvikler, publiserer og forvalter innhold på regjeringen.no og tilhørende nettsteder.

Til toppen