Vietnam - reiseinformasjon

Vietnamsiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om innreisebestemmelser og koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og man være kjent med til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse.

Vietnamesiske myndigheter har midlertidig suspendert visumutstedelser for alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om koronavirus, se punktene Helse. Diplomater, forretningsfolk og faglige eksperter har dispensasjon fra innreiserestriksjonen, men får kun innreisetillatelse etter søknad. 

Fullvaksinerte som nå ankommer Vietnam vil måtte oppholde seg syv dager i karantene i spesielt utvalgte hotell, etterfulgt av syv dagers hjemmekarantene. Ikke fullvaksinerte vil måtte oppholde seg på hotell i 14 dager etterfulgt av syv dagers hjemmekarantene.

Pass. For innreise i Vietnam kreves pass gyldig seks måneder utover den planlagte utreisedagen fra Vietnam.  Pre pandemien fikk turister 15 dagers visum ved innreise.  For nærmere om visum til Vietnam ta kontakt med Vietnams ambassade i Oslo Welcome to the Embassy of Vietnam in Oslo, Norway | Vietnam Embassy in Norway (vietnamembassy-norway.org).

Mistet pass. Hvis du mister eller blir frastjålet pass, må du melde tapet til vietnamesisk politi og kontakte ambassaden i Hanoi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.  Når passet er utstedt, må du selv kontakte immigrasjonsmyndighetene å få nytt visum/utreisestempel i passet. 

Vietnam er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikksikkerheten i Vietnam er dårlig. Det frarådes å sykle eller kjøre motorsykkel utenfor tettbygde strøk med uopplyste gater etter mørkets frembrudd. Alvorlige motorsykkelulykker hvor utlendinger er involvert, er relativt vanlig. Forsøk å velge båter og busser ut ifra tilgjengelig sikkerhetsinformasjon. Bruk anerkjente taxiselskaper. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører motorsykkel/moped.

Vietnamesiske myndigheter fortsetter å ha strenge preventive tiltak for å hindre spredning av covid-19. 

Nåværende deltautbrudd med høye smittetall siden slutten av april 2021 har lagt et stort press på hele helsesystemet, både mht. helsepersonell, medisinsk utstyr og infrastruktur. Evnen til å behandle andre typer sykdommer enn covid-19 er redusert. Muligheten for medisinsk evakuering er sterkt begrenset. Smittesituasjonen kan ikke sies å være under kontroll, og vaksinasjonsraten av befolkningen er meget lav, grunnet vaksinemangel. 

Det er obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

For nærmere informasjon om helsesituasjonen se myndighetenes hjemmeside Viet Nam Government Portal (chinhphu.vn)

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Sykdommer, vannbårne sykdommer, denguefeber, japansk encefalitt, malaria, zikavirus, hepatitt, rabies, kjønnssykdommer og alvorlig forurensing er blant utfordringene.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller av denguefeber i Vietnam. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Man bør utvise alminnelig forsiktighet, spesielt etter mørkets frambrudd. Som turist kan man være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping, spesielt i de større byene.

Jordskjelv kan forekomme. I regntiden kan det være fare for storm og tyfon i nordlige og sentrale kyststrøk som også kan lede til flom. Det anbefales å følge med på værvarsel lokalt og i mediene. Oppdaterte stormvarsler for Vietnam Tropical Storm Risk.

Vietnam er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel, en pagode eller Ho Chi Minh-mausoleet forventes det imidlertid at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts.

Ta alltid med deg passet eller en kopi (ta gjerne et bilde av passet ditt på mobiltelefonen) for identifikasjon ved behov. Besittelse av enhver form for narkotika er forbudt, og alvorlige narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff. Kommersielle spill (poker etc.) er også forbudt og kan medføre fengselsstraff.

Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som eventuelle demonstrasjoner og ellers være årvåkne, spesielt på steder med mange mennesker.

Politi: 113
Ambulanse: 115
Brannvesen: 114
SOS Clinic Hanoi: 84 24 393 40666
French Hospital Hanoi: +84 24 357 71100
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Vietnam. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Vietnam.