Vietnam - reiseinformasjon

Vietnamsiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere fra og med 18. mars. Beslutningen gjelder inntil videre. For mer informasjon om innreisebestemmelser og koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

Vietnam er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Man bør utvise alminnelig forsiktighet, spesielt etter mørkets frambrudd. Som turist kan man være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping, spesielt i de større byene. Det er viktig å være oppmerksom på hvor man oppbevarer sine verdisaker.

Trafikksikkerheten i Vietnam er dårlig. Spesielt i de større byene er tettheten av biler og motorsykler stor og respekten for trafikkregler liten. Det er derfor viktig å være oppmerksom når man ferdes langs trafikkerte veier og når man skal krysse gaten. Det frarådes å sykle eller kjøre motorsykkel utenfor tettbygde strøk med opplyste gater etter mørkets frembrudd. Forsøk å velge båter og busser ut ifra tilgjengelig sikkerhetsinformasjon. Bruk anerkjente taxiselskaper. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører moped. Bruk sikkerhetsbelte i bil.

Homofili er ikke forbudt i Vietnam og Vietnam er relativt tolerant når det gjelder seksuelle minoriteter, men lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner kan likevel bli utsatt for fordommer og diskriminering.

Jordskjelv kan forekomme. I regntiden kan det være fare for storm og tyfon i nordlige og sentrale kyststrøk som også kan lede til flom.  Det anbefales å følge med på værvarsel lokalt og i mediene. Oppdaterte stormvarsler for Vietnam kan man finne på Tropical Storm Risk.

Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som eventuelle demonstrasjoner og ellers være årvåkne, spesielt på steder med mange mennesker. Alle reisende oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.


Innreise

Vietnamsiske myndigheter har midlertidig suspendert visautstedelser for alle utenlandske statsborgere fra og med 18. mars. Unntak gis for diplomater, eksperter, offentlige delegasjoner, investorer og utenlandske studenter med studieplass i Vietnam. Beslutningen gjelder inntil videre.

Fra samme tidspunkt krever vietnamesiske myndigheter at alle personer som er unntatt fra ovennevnte  beslutning må ha et helsesertifikat som bekrefter at de ikke er smittet av covid-19. Alle som nå ankommer Vietnam vil bli satt i 14 dagers karantene i leire opprettet av myndighetene. For enkelte grupper, herunder diplomater åpnes det for hjemmekarantene.

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Reisende anbefales å ta kontakt med Vietnams ambassade eller konsulat for informasjon om gjeldende innreiseregler. Det tas forbehold om endringer som ikke er blitt meddelt ambassaden. 

Vietnamesiske myndigheter innførte 7. mars en ordning der alle reisende må fylle ut en helseerklæring før ankomst (se punkt om Helse). 

Fra torsdag 12. mars er bestemmelsene om visumfri innreise for bl.a. norske statsborgere til Vietnam midlertidig avviklet. Endringen får så langt vi vet ingen betydning for de som har reist inn i Vietnam før 12. mars.

Det er en risiko for at norske borgere ved innreise eller i løpet av oppholdet kan bli satt i karantene. Karantenesentrene er trygge, men møter ikke nødvendigvis norske helsestandarder. Det er også risiko for at norske borgere kan bli avvist eller bedt om å forlate hoteller i Vietnam.

For oppdatert informasjon om de vietnamesiske visumbestemmelsene anbefales det å ta kontakt med den vietnamesiske ambassaden i Oslo.

Kontaktinformasjon:
Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
St. Olavs Gate 21C
0165 Oslo
Ambassadens hjemmeside
Tel: +47 22 20 33 00
Fax: +47 22 20 33 01
E-post: vietnamnorway@gmail.com
Det vietnamesiske utenriksdepartementets hjemmeside


Helse

Koronavirus (covid-19): Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært viruset en global pandemi.

Vietnamesiske myndigheter bekrefter at viruset er i Vietnam. Så langt er det et begrenset antall smittede. 

Vietnamesiske myndigheter fortsetter å ha strenge preventive tiltak for å hindre spredning av smitte. Fra torsdag 18. mars har vietnamsiske myndigheter midlertidig suspendert visautstedelser til alle utenlandske statsborgere. Beslutningen gjelder inntil videre (se punkt om Innreise).

Vietnamesiske myndigheter krever nå at alle personer som er unntatt fra ovennevnte  beslutning må ha et helsesertifikat som bekrefter at de ikke er smittet av covid-19.  Alle som nå ankommer Vietnam vil bli satt i 14 dagers karantene, i leire opprettet av myndighetene. For enkelte grupper, bl.a. diplomater åpnes det for hjemmekarantene.

Ta kontakt med den vietnamesiske ambassaden i Oslo for nærmere informasjon om helsesituasjonen.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Se hjemmesiden til vietnamesiske myndigheter.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

For oppdatert informasjon om koronaviruset bes reisende også følge med på siden til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Reisende til Vietnam oppfordres til å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler. Nyttig informasjon fås også på nettsiden til Folkehelseinstituttet. 

Som alltid vil vi oppfordre alle reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Les mer om norske helsemyndigheters omtale av viruset.

***

For oppdatert informasjon om helseforhold i Vietnam bes reisende følge med på Vietnam-siden til Verdens helseorganisasjon

Reisende til Vietnam oppfordres til å kontakte sin lokale helsestasjon eller fastlege for nærmere informasjon om vaksiner og andre forholdsregler. Nyttig informasjon fås også på nettsiden til på nettsidene til Folkehelseinstituttet. 

Smittsomme sykdommer, vannbårne sykdommer, dengue-feber, japansk encefalitt, malaria, zikavirus, hepatitt, rabies, kjønnssykdommer og alvorlig forurensing er blant utfordringene. Det somatiske og psykiske helsetilbudet i Vietnam er mangelfullt, og ved alvorlig sykdom anbefales det å søke helsetilbud i andre land.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller dengue-feber i Vietnam. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.


Praktisk informasjon

Strømnettet holder 220 volt, som i Norge.

Mobilnettet er relativt godt utbygget og kvaliteten på telefonnettet er god. Det er enkelt å ringe utenriks i og omkring de store byene. I landligere strøk, spesielt i fjellområder, kan mobilnettet ha dårligere kvalitet.

Landkoden for Vietnam er «0084». Når man ringer lokalt, uten landkode, legges en «0» til først. «008433333333» blir da «033333333» når man slår nummeret lokalt.

Banker og kontantuttak: Visa og Mastercard aksepteres i storbyer og på turiststeder, og kan benyttes ved uttak av lokal valuta fra minibanker. Minibanker er lett tilgjengelig i de større byene. Bankene har vanligvis åpent kl. 08:00-15:00.

De fleste offentlige kontorer i Vietnam har åpent mandag til fredag kl. 8.00-17.00, men holder ofte stengt i lunsjpausen kl. 12.00-14.00. Butikker har åpent til omkring 20.00. Noen forretninger holder lukket søndager. Museer er ofte stengt mandager, og holder gjerne stengt i lunsjpausen.

Vietnam ligger foran Norge i tid; fem timer ved sommertid, og seks timer ved vintertid.

Nødnumre: Politi 113, brannvesen 114, ambulanse 115.

Ved behov for konsulær bistand kontakter man den norske ambassaden i Hanoi på telefon:  +84 24 3974 8900 eller pr e-post: consular.hanoi@mfa.no
Åpningstider er 8.30-12.00 & 13.00–16.30 (mandag til fredag).

Ambassadens besøksadresse: 
Hanoi Tower, 8th Floor
49 Hai Ba Trung Street
Hanoi
Vietnam

Utenom ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på telefon: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no.

Vietnam er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle
seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel, en pagode eller Ho Chi Minh-mausoleet forventes det at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts. Når man besøker et annet land, er det i alle henseender viktig å utvise skjønn og vise respekt for landets kultur.

Det offisielle språket er vietnamesisk. Vietnamesisk skriftspråk bygger på det latinske alfabetet, og er derfor enkelt å lese. Et økende antall unge mennesker snakker engelsk, spesielt i byene. Mange eldre vietnamesere har kjennskap til fransk.

I Vietnam gjelder vietnamesiske lover og regler. Ta alltid med deg passet eller en kopi, for identifikasjon ved behov. Besittelse av enhver form for narkotika er forbudt, og alvorlige narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff.

Vietnam har et tropisk klima med store variasjoner mellom nord og sør. Året er delt opp i tørketid og regntid. Den tørre årstiden er fra november til mai og betegnes som vinter. I sør er været varmt og fuktig hele året med gjennomsnittlig temperatur på mellom 25ºC og 35ºC. I nord er det større forskjell mellom årstidene. Her kan temperaturen falle under 10ºC i vinterhalvåret.