Vietnam - reiseinformasjon

Vietnamesiske myndigheter har opphevet innreiserestriksjonene for norske statsborgere. Fra og med 15. mars kan du reise visumfritt inn i landet dersom oppholdet ditt er inntil 15 dager. 15. mai ble alle covid-19-relaterte innreiserestriksjoner opphevet. Vi oppfordrer reisende til å registrere seg på reiseregistrering.no og laste ned appen Reiseklar.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er den enkeltes ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelse.

Vietnamesiske myndigheter har opphevet innreiserestriksjonene  for norske statsborgere. Fra og med 15. mars kan du reise visumfritt inn i Vietnam dersom oppholdet ditt er inntil 15 dager. Skal du oppholde deg lenger, må du søke visum via Vietnams ambassade

Du må ha gyldig reisedokument og reiseforsikring som normalt.  

Fra 15. mai er alle covid-19-relaterte innreiserestriksjoner opphevet. Hvis du har covid-19-symptomer' må du melde fra til helsemyndighetene ved grensekontrollen. 

Pass. For innreise i Vietnam kreves pass gyldig seks måneder utover den planlagte utreisedagen fra Vietnam. Pre pandemien fikk turister 15 dagers visum ved innreise.  For nærmere om visum til Vietnam ta kontakt med Vietnams ambassade i Oslo Welcome to the Embassy of Vietnam in Oslo, Norway | Vietnam Embassy in Norway (vietnamembassy-norway.org).

Mistet pass. Hvis du mister eller blir frastjålet pass, må du melde tapet til vietnamesisk politi og kontakte ambassaden i Hanoi. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden og prosessen kan i noen tilfeller ta flere dager.  Når passet er utstedt, må du selv kontakte immigrasjonsmyndighetene å få nytt visum/utreisestempel i passet. Se nærmere om kriterier for utstedelse av nødpass på ambassadens hjemmeside.

Vietnam er generelt et trygt land å oppholde seg og ferdes i.

Trafikksikkerheten i Vietnam er dårlig. Det frarådes å sykle eller kjøre motorsykkel utenfor tettbygde strøk med uopplyste gater etter mørkets frembrudd. Alvorlige motorsykkelulykker hvor utlendinger er involvert, er relativt vanlig. Forsøk å velge båter og busser ut ifra tilgjengelig sikkerhetsinformasjon. Bruk anerkjente taxiselskaper. Bruk alltid hjelm hvis du sitter på med eller kjører motorsykkel/moped.

Vietnamesiske myndigheter har nedjustert sine covid-19-tiltak.

Vaksinasjonsraten av befolkningen er svært høy inkludert boosterdose.

Det er fortsatt obligatorisk å bære munnbind utendørs og innendørs på offentlige steder.

For nærmere informasjon om helsesituasjonen se myndighetenes hjemmeside.

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Sykdommer, vannbårne sykdommer, denguefeber, japansk encefalitt, malaria, zikavirus, hepatitt, rabies, kjønnssykdommer og alvorlig forurensing er blant utfordringene.

Det har de siste årene vært observert en vesentlig økning i antall tilfeller av denguefeber i Vietnam. Disse forekommer også i byene. Det anbefales derfor å være nøye med myggmiddel og andre preventive tiltak - også på dagtid. Les mer om sykdommen.

Kriminaliteten er forholdsvis lav. Man bør utvise alminnelig forsiktighet, spesielt etter mørkets frambrudd. Som turist kan man være utsatt for vold, lommetyveri og veskenapping, spesielt i de større byene.

Jordskjelv kan forekomme. I regntiden kan det være fare for storm og tyfon i nordlige og sentrale kyststrøk som også kan lede til flom. Det anbefales å følge med på værvarsel lokalt og i mediene. Oppdaterte stormvarsler for Vietnam Tropical Storm Risk.

Vietnam er generelt et tolerant land, og man kan stort sett kle seg som man vil. Dersom man skal besøke et tempel, en pagode eller Ho Chi Minh-mausoleet forventes det imidlertid at man kler seg respektfullt. Man kan bli nektet adgang dersom man ankommer i shorts.

Ta alltid med deg passet eller en kopi (ta gjerne et bilde av passet ditt på mobiltelefonen) for identifikasjon ved behov. Besittelse av enhver form for narkotika er forbudt, og alvorlige narkotikaforbrytelser kan medføre dødsstraff. Kommersielle spill (poker etc.) er også forbudt og kan medføre fengselsstraff.

Reisende bør følge med i media, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som eventuelle demonstrasjoner og ellers være årvåkne, spesielt på steder med mange mennesker.

Politi: 113
Ambulanse: 115
Brannvesen: 114
SOS Clinic Hanoi: 84 24 393 40666
French Hospital Hanoi: +84 24 357 71100
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Vietnam. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Vietnam.