Velg land

Vietnam - reiseinformasjon

Vietnam gjeninnførte 15. mars 2022 visumfritak for statsborgere fra 13 land, inkludert Norge. Du kan oppholde deg i Vietnam uten visum i opptil 15 dager. Skal du bli lenger, kan du søke om visum før reisen via nettsiden https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/. Man kan få innvilget et elektronisk visum med gyldighet opptil en måned. Det er kun en innreisemulighet på dette visumet, og visumet må være gyldig ved ankomst til Vietnam.

Covid-19: Vietnam skiller ikke lenger mellom vaksinerte og uvaksinerte reisende ved innreise. Alle reisende følger de samme innreisekravene.

Du må ha gyldige reisedokumenter og reiseforsikring.

Pass. For å besøke Vietnam må passet ditt være gyldig i seks måneder fra datoen du ankommer. Hvis du mister eller får passet ditt stjålet, må du rapportere tapet til det vietnamesiske politiet, og så kontakte ambassaden i Hanoi. Det tar flere dager å søke om et nødpass, og du må personlig møte på ambassaden for dette formålet. Når passet er utstedt, må du selv kontakte immigrasjonsmyndigheten for å få nytt visum/utreisestempel i passet. Finn ut mer om kriteriene for utstedelse av nødpass på ambassadens hjemmeside.

Trafikksikkerheten er dårlig i Vietnam. Det er hyppige trafikkulykker og dødsulykker med utlendinger. Det anbefales ikke å sykle eller kjøre motorsykkel utenfor tettbebyggelse med uopplyste gater etter mørkets frembrudd. Det er påbudt med bruk av hjelm for sjåfør og passasjer. Ferdsel med buss og båt bør gjøres via etablerte turoperatører.

Dersom du ønsker å bruke drone, bør det innhentes tillatelse fra forsvarsdepartementet.

Reisende bør følge mediene, lytte til lokale råd, unngå store folkemengder som protester eller demonstrasjoner.

Vannbårne sykdommer, denguefeber, japansk encefalitt, malaria, zika-virus, hepatitt, rabies, kjønnssykdommer og alvorlig forurensning er blant de største utfordringene. Denguefeber kan forekomme hele året, men hyppigst i mars-april og juli-november. Det anbefales derfor å ta myggmiddel og andre forebyggende midler.

Flere deler av Vietnam og spesielt de større byene er kraftig luftforurenset. Det er imidlertid stor variasjon gjennom året og mellom områder. Man kan følge utviklingen i luftforurensingen via nettsiden Real-time Air Quality Index.

Kriminaliteten er relativt lav, men du bør ta  forholdsregler for å beskytte deg selv og dine eiendeler i storbyer og i turistområder. Vær oppmerksom på risikoen for småtyveri, spesielt mens du sover på nattog.

Tyfonsesongen i Vietnam varer fra juni til første halvdel av desember. Kystområdene og den sentrale delen av Vietnam er mest utsatt. Det tropiske monsunklimaet i Vietnam produserer store mengder regn, som kan føre til flom og jordskred. Oppdaterte stormvarsler for Vietnam finnes på nettsiden for landets meteorologiske tjenester.

Vietnam er generelt et tolerant land og har ingen spesifikke restriksjoner mot LHBTIQ-personer.

Du kan stort sett kle deg som du vil, med unntak ved besøk til et tempel, en pagode, Ho Chi Minh-mausoleet eller hvis du skal jobbe med en statlig etat. Det anbefales da at du kler deg anstendig og respektfullt.

Besittelse av alle typer narkotika er forbudt, og alvorlige narkotikaforbrytelser kan resultere i dødsstraff. Gambling som f.eks. poker, etc. er også forbudt og kan resultere i fengselsstraff.

Hvis du trenger akutt konsulær bistand kan du kontakte ambassaden i Hanoi på +84 24 3974 8900 eller det norske honorære konsultatet i Ho Chi Minh-byen på +84 28 3822 1696.

Politi: 113
Ambulanse: 115
Brannvesen: 114
SOS Clinic Hanoi: 84 24 393 40666
French Hospital Hanoi: +84 24 357 71100
UDs døgnoperative senter: (+47) 23 95 00 00, e-post: UDs.Operative.Senter@mfa.no

Ambassadens hjemmeside: Norway in Vietnam

Kontaktinformasjon for ambassaden og konsulatet About the Embassy - Norway in Vietnam

 

Vietnam. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Vietnam.