Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 861-870 av 86441 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Foreslår å gjøre det lettere å inndra utbytte fra kriminelle gjenger

  09.11.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag på høring Straffelovrådets utredning om inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet. Rådet har særlig sett på om det er behov for lovendringer som gjør inndragning til et mer effektivt virkemiddel for

 • Styreveileder

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Veiledning for styrearbeid i regionale helseforetak.

 • Vedtekter

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Både helseforetakene og de regionale helseforetakene har fastsatt vedtekter som omhandler virksomheten i foretaket. Dette er for eksempel bestemmelser om navn på foretaket, kommunen der foretaket har sitt hovedkontor, antall styremedlemmer,

 • Beskyttelse av sivile og humanitær repons

  09.11.2020 Artikkel Utenriksdepartementet

  Norges humanitære strategi (2019-2023) har beskyttelse som en av tre hovedprioriteringer. Det er også en av satsingene for Norges medlemskap i Sikkerhetsrådet.

 • Vedtekter for Helse Vest RHF

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Vedtekter for Helse Vest RHF sist endret 14. januar 2020

 • Vedtekter for Helse Midt-Norge RHF

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Vedtekter for Helse Midt-Norge RHF sist endret 16. januar 2018

 • Vedtekter for regionale helseforetak

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Vedtekter for Helse Sør-Øst RHF Vedtekter for Helse Midt-Norge RHF Vedtekter for Helse Nord

 • De regionale helseforetakene

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for å sørge for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

 • Oversikt over landets helseforetak

  09.11.2020 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse Vest RHF www.helse-vest.no Helse Stavanger HF www.helse-stavanger.no Helse Fonna HF www.helse-fonna.no Helse Bergen HF www.helse-bergen.no Helse Førde HF www.helse-forde.no Sjukehusapoteka Vest HF www.sjukehusapoteka-vest.no Helse Midt-Norge

 • Svar på spørsmål om diskriminering av Ahmadiyya-muslimer

  09.11.2020 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Nina Sandberg (Ap) om utenriksministeren mener det er nødvendig å styrke innsatsen mot diskriminering av Ahmadiyya-muslimer, blant annet i Pakistan.