Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 871-880 av 87443 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ny mediestøttelov vedteke

  15.12.2020 Nyheit Kulturdepartementet

  Stortinget vedtok 14. desember ei ny mediestøttelov. Lova følgjer opp Mediestøttemeldinga frå 2019 der regjeringa varsla ein ny modell for organisering og forvaltning av mediestøtta.

 • Åpner for flere typer personlige skilt

  15.12.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Siden 2017 har det vært lov å bruke personlige kjennemerker på bil med skilt i vanlig størrelse. Nå sendes det på høring et forslag som åpner opp for at personlige kjennemerker kan komme i både store og små størrelser og for ulike kjøretøy.

 • Lov om rituell omskjæring av gutter er evaluert

  15.12.2020 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Evalueringen viser at foreldre ønsker mer informasjon om det offentlige tilbudet om rituell omskjæring, og at tilbudet må gjøres mer tilgjengelig og likeverdig i de fire helseregionene.

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  15.12.2020 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede under budsjettdebatten i Stortinget.

  Tidspunkt: 15.12.2020

 • Tiltak for studentene - oppfølging av ekspertgruppens rapport

  15.12.2020 Brev Kunnskapsdepartementet

  Universiteter, høyskoler, studentsamskipnader, studentorganisasjoner og flere i høyereutdanningssektoren har gjort en stor jobb for å tilrettelegge utdanningsaktivitet og følge oppstudentene i pandemisituasjonen. Situasjonen har vært krevende for

 • Samferdselsministeren - digital møte med Nettverk for berekraftig utvikling i regionbyane

  15.12.2020 Kalenderhendelse Samferdselsdepartementet

  Tidspunkt: 15.12.2020

 • Narkotikaprekursorer

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2020

  Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/1737 av 14. juli 2020 om endring av Europaparlamentets- og Rådsforordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om opptak av narkotikaprekursorer på listen over registrerte stoffer

 • Inflasjonsjustering av avgifter til EMA for arbeid med legemiddelovervåkning

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2020
  Celexnr.: 32020R1431

  Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1431 av 14. juli 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 658/2014 med hensyn til justering etter inflasjonstakten av størrelsen på gebyrene til Det europeiske legemiddelbyrå for

 • Reprosessering av medisinsk utstyr til engangsbruk

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2020
  Celexnr.: 32020R1207

  Kommisjonens gjennomføringsforordning av (EU) 2020/1207 av 19. august 2020 om fastsettelse av bestemmelser for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 med hensyn til felles spesifikasjoner for reprosessering av medisinsk

 • Forslag til forordning om utvidet mandat til EMA

  EØS-foreløpig posisjonsnotat Spesialutvalg: Helse 14.12.2020
  KOM-nr.: KOM(2020)725

  Forslag til Europaparlaments- og Rådsforordning om en styrket rolle for det europeiske legemiddelbyrået vedrørende kriseberedskap og tilgang til legemidler og medisinsk utstyr