Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 851-860 av 89915 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Finansministeren møter KS og arbeidstakerorganisasjonene

  12.04.2021 Kalenderhendelse Finansdepartementet

  Finansminister Jan Tore Sanner møter KS og arbeidstakerorganisasjonene

  Tidspunkt: 12.04.2021, kl 11.00

 • Klima, sult og sårbarhet

  12.04.2021 Plan/strategi Utenriksdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet

  Denne strategien skal legge føringene for en forsterket norsk innsats for at klimasårbare samfunn kan tilpasse seg et klima i endring. Strategien skal identifisere prioriterte innsatsområder og virkemidler for å styrke klimatilpasning, inkludert

 • Resultater av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

  12.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Norge har nå vært medlem av Sikkerhetsrådet i tre måneder. Her er noe av det Norge har bidratt til så langt.

 • Utviklingsministeren lanserer regjeringas klimatilpassingsstrategi

  12.04.2021 Kalenderhending Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein deltek under lanseringa av regjeringas klimatilpassingsstrategi.

  Tidspunkt: 12.04.2021, kl 10.00

 • Kompensasjonsordning for pakkereiser på plass

  12.04.2021 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Ordningen med kompensasjon til reisende som ikke fikk benyttet sin pakkereise på grunn av koronarestriksjoner er nå klar. Søknad om dekning sendes Reisegarantifondet.

 • Har mottatt konseptvalgutredning om Hovedbanen Nord

  12.04.2021 Nyhet Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptvalgutredning om ulike alternativer for videre utvikling av jernbanestrekningen mellom Lillestrøm og Eidsvoll. Utredningen skal kvalitetssikres før regjeringen

 • KVU Hovedbanen Nord

  12.04.2021 Rapport Samferdselsdepartementet

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført en konseptutvalgutredning (KVU) om Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll.

 • Island - reiseinformasjon

  12.04.2021 Reiseinformasjon Utenriksdepartementet

  Island er et trygt land med god standard på helse og mathygiene, generelt lite kriminalitet og med lav risiko for terroranslag. Generelt er sikkerheten på samme nivå som i Norge. Island har innført midlertidig grensekontroll, obligatorisk covid-19-

 • Plantevernmidler - Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt - avslag basisstoff

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2021
  Celexnr.: 32021R0464 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/464 av 17. mars 2021 om avslag på godkjenning av Capsicum annuum L. var. annuum, longumgruppe, cayenneekstrakt som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om

 • Plantevernmidler - fenpyrazamin, endring vilkår

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Matområdet 12.04.2021
  Celexnr.: 32021R0459 Basis rettsaktnr.: 1107/2009

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/459 av 16. mars 2021om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin