Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 841-850 av 86413 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Svar på skriftlig spørsmål om kjøp av skogeiendom i Namdalen

  09.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (FrP) om det tyske selskapet LAM kunne kjøpt skogeiendom i Namdalen med det regelverket som var gjeldende under den rødgrønne

 • Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

  09.11.2020 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smittespredning av koronaviruset og beskytte befolkningen. Vold i nære relasjoner er uakseptabelt uansett situasjon. Hjelpe- og støttetjenestene skal derfor så langt som mulig holde åpent i

 • Helse- og omsorgsministeren møter med representanter fra idretten sammen med Kulturministeren

  09.11.2020 Kalenderhendelse Helse- og omsorgsdepartementet

  Representanter fra idretten: Idrettspresident Berit Kjøll Håndballpresident Kåre Geir Lio Skipresident Erik Røste Representanter for Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet deltar også.

  Tidspunkt: 09.11.2020

 • Prøveordning i kystfisket etter makrell

  09.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  En ny prøveordning åpner for at enkelte fartøy i kystfisket etter makrell kan bruke snurrevad i Nordsjøen.

 • Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2020 mv.

  09.11.2020 Forskrift Nærings- og fiskeridepartementet

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. november 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 27, 36, 37 og 59 og lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å

 • Svar på skriftlig spørsmål om økt import av ost

  09.11.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) vedrørende økt import av ost.

 • Vi kan ikke la dette skje

  09.11.2020 Tale/innlegg Helse- og omsorgsdepartementet

  Nå er det sju uker til jul. Det føles altfor lenge for barna som gleder seg til gaver, godteri og god mat. Det føles altfor kort for voksne som skal ordne gavene og godteriet og den gode maten. Det skal skje mye på sju uker. Nå er det sju uker siden

  Av: Helse- og omsorgsminister Bent Høie Innlegg på pressekonferanse om koronasituadsjonen

 • Ny rapport om mulig ny innplassering av fagskoleutdanning i kvalifikasjonsrammeverket

  09.11.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  En ny rapport har sett på modeller for å innplassere fagskoleutdanning i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk på en annen måte enn i dag.

 • Dette er yrkene og utdanningene det blir behov for i fremtiden

  09.11.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet

  Frem mot 2040 trengs det flere med høyere utdanning og fagutdanning spesielt innen helse, industri, bygg og anlegg og håndverk. Det viser en ny SSB-rapport.

 • Menneskerettspris til VG-journalistene bak Tolga-saken

  09.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Kulturdepartementets menneskerettspris for 2020 går til journalistene Frank Haugsbø, Maria Mikkelsen og Mona Grivi Norman, som i 2018 avdekket hvordan tre brødre ble satt under vergemål mot sin vilje og dermed fratatt muligheten til å styre over