Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 841-850 av 89949 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser

  13.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere

 • Svar på spørsmål om etterforskning av angivelige krigsforbrytelser

  13.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moksnes (R) om regjeringen vil støtte Den internasjonale straffedomstolen slik at etterforskningen av angivelige krigsforbrytelser på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på

 • Svar på spørsmål om Israel og folkeretten

  13.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) om hva som er det juridiske grunnlaget for utenriksministerens påstander om at Israel bryter folkeretten.

 • Svar på spørsmål om menneskerettar i Bahrain

  13.04.2021 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Ine Eriksen Søreide sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om kva den norske regjeringa gjer for å påverke den stadig forverra situasjonen for menneskerettar i Bahrain.

 • Årlig melding til Stortinget

  13.04.2021 Artikkel Finansdepartementet

  Hensynet til å bevare tillit til fondet og fondskonstruksjonen forutsetter stor grad av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond. Departementet gjør rede for forvaltningen av fondet i nasjonalbudsjettet og i en årlig melding til Stortinget.

 • Tildelingsbrev, årsrapporter og instrukser – Klima- og miljødepartementet

  13.04.2021 Artikkel Klima- og miljødepartementet

  Oversikt over tildelingsbrev og instrukser fra Klima- og miljødepartementet til underliggende virksomheter, samt virksomhetenes årsrapporter.

 • Klarspråkprisene går til Arbeidstilsynet og Bergen kommune

  13.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I Arbeidstilsynet blir flere fagavdelinger involvert i klarspråksarbeidet, og i Bergen kommune svarte hele 83 prosent at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Nå får både Arbeidstilsynet og Bergen kommune ros for arbeidet med klart språk.

 • Distrikts- og digitaliseringsministeren er tilstede i Stortinget

  13.04.2021 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland er tilstede i Stortinget under behandlingen av Meld. St. 12 - Nasjonale minoriteter i Norge.

  Tidspunkt: 13.04.2021

 • Kommunal- og moderniseringsministeren er tilstede i Stortinget

  13.04.2021 Kalenderhendelse Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er tilstede i Stortinget blant annet under behandlingen av Prop. 64 L (2020.2021) Endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkellova (endret regelverk for eksisterende byggverk

  Tidspunkt: 13.04.2021

 • Ber om at Tjeldsund kommune vurderer nytt område for akvakultur

  13.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag avgjort innsigelse til forslag til nytt område for akvakultur ved Langeberg i Tjeldsund kommune. Av hensyn til villaksen, godkjennes ikke den foreslåtte lokaliseringen, men departementet ber