Zimbabwe - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Afrika

Den politiske situasjonen i Zimbabwe er spent. I midten av november 2017 tok militæret midlertidig kontroll over viktige samfunnsinstitusjoner, og det er fortsatt uklart hva utfallet av dette vil bli. Vi oppfordrer alle som oppholder seg i Zimbabwe om å holde seg oppdatert om utviklingen i landet, og unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger.

Snarveier:

Sikkerhet

I midten av november tok militæret kontroll over viktige samfunnsinstitusjoner i Zimbabwe, og det pågår nå lukkede forhandlinger om den videre politiske kursen for landet. Situasjonen er rolig, men spent. Alle norske borgere oppfordres til å holde seg oppdatert om utviklingen via lokale og internasjonale medier, og unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger.

Det risiko for at politisk motivert vold kan blusse opp de fleste steder i landet. Omfang og karakter varierer og er ofte knyttet til valg. Sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel, og det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen. Lov om offentlig orden og sikkerhet legger begrensninger på forsamlingsfriheten. Politiet har fullmakt til å arrestere personer som avholder møter og demonstrasjoner det ikke foreligger autorisasjon for.

Zimbabwes økonomiske situasjon er vanskelig, og tilgangen på varer varierer. Den formelle arbeidsløsheten er høy, men flere og flere livnærer seg med aktiviteter innen den uformelle sektoren. Kriminalitet er et mindre problem enn i andre land i det sørlige Afrika, men innbrudd, ran og lommetyveri forekommer oftere enn i Norge. Ta derfor drosje når det er mørkt. Togreiser frarådes. Ikke beveg deg ute med verdisaker, men lås dette inn i hotellsafen. Ha aldri verdisaker, håndvesker eller bagasje synlig i bilen/drosje. Kjør bil med låste dører. Unngå bilkjøring om natten utenfor større byer.

Korrupsjon er et omseggripende problem, og som utlending kan man ofte bli bedt om ureglementert betaling, av politi, flyplasspersonell og andre. I slike situasjoner rådes reisende til å forholde seg rolig og samarbeide hvis situasjonen oppfattes utrygg eller truende.

Overskridelse av visumets gyldighetstid kan få konsekvenser i form av bøter, fengsling, utvisning og innreiseforbud. Kontroller visumetiketten nøye, og er det tvil om informasjons/koder må man spørre utstedende myndighet før reisen. Turistvisum gir ikke rett til arbeid.

Praktiske sikkerhetsregler for reisende til og i Zimbabwe:

  • Tilreisende journalister anbefales særskilt å ta kontakt med ambassaden før innreise for oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen.
  • Kontakt vert/hotell/gjestehus før avreise for oppdaterte opplysninger om sikkerhetssituasjonen.
  • Unngå politiske demonstrasjoner og større forsamlinger. Unngå besøk i tettbebodde bydeler samt landsbyområder utenfor de kjente turistmålene.
  • Unngå all kjøring etter mørkets frembrudd utenfor byer og vær oppmerksom på at det kan forekomme mangel på bensin og diesel enkelte steder.
  • Ha alltid tilstrekkelig med amerikanske dollar, og vær bevisst på at tilgangen på varer er uforutsigbar.
  • Utvis skjerpet oppmerksomhet for å unngå vinningskriminalitet. Hold lav profil i konfliktsituasjoner.

Er du ute og kjører bil, må du stoppe for alle utrykningskjøretøyer og politibiler med sirener/blålys. Kjør inn til siden og stopp. Ikke fotografer eller vink til de som kjører i en eventuell kortesje. Det er også fotograferingsforbud ved parlamentet og enkelte regjeringsbygninger. Veisperringer forekommer hyppig. Medbring og vis personlig identifikasjon og vær samarbeidsvillig.

Det anbefales at man kun drikker vann som er filtrert/renset. God håndhygiene er viktig.

Vi anbefaler å søke råd hos lokal kontaktperson om mulig. Ambassaden anbefaler tilreisende nordmenn som planlegger lengre opphold om å ta kontakt med ambassaden før eller ved ankomst. Ambassaden ønsker også å minne om viktigheten av å tegne reiseforsikring..

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum til Zimbabwe kan etter gjeldende regler kjøpes ved innreise mot betaling av gebyr. Alle reisende til Zimbabwe anbefales å kontrollere visumetiketten nøye, slik at det ikke hersker tvil om visumets gyldighetsperiode. En overskridelse av reglene kan få meget alvorlige konsekvenser.

Reisende rådes til å kontakte den nærmeste zimbabwiske ambassade (Stockholm) før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser.

For Norden er kontaktadressen:
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Box 3252
S-103 65 Stockholm

Besøksadresse:
Herserudvägen 5 A
181 34 Lidingö
Tlf: +46 8 765 53 80
Fax:+46 8 21 91 32
Ambassadens nettside.

Norsk nødpass aksepteres som reisedokument ved innreise til Zimbabwe.

Personer med reisedokument for flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag (grønt eller blått reisedokument) må søke om visum ved den zimbabwiske ambassaden før avreise.


Helse

Zimbabwe er risikoområde for malaria og det anbefales å bruke malariaprofylakse om man reiser utenfor Harare. For øvrig bør man konsultere lege for veiledning mht. vaksiner før avreise. Kolerautbrudd forekommer fra tid til annen. Vann kan drikkes etter grundig koking og filtrering. Da det er forurensing også av grunnvann og borehull flere steder, anbefales det å kjøpe drikkevann. Mat fra spisesteder med jevn omsetning vil normalt være trygg, men varsomhet bør utøves.

Standarden på offentlige sykehus er svært lav. Det finnes noen privatklinikker/små sykehus med noe høyere standard. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut for behandling i Sør-Afrika, eventuelt til Europa. Det er viktig å tegne reiseforsikring som har god dekning for slike hendelser før utreise fra Norge. Du anbefales å sjekke Helsedirektoratets hjemmesider før du reiser til Zimbabwe.

Du bør også sørge for å tegne reiseforsikring. Reiseforsikringen bør dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.


Praktisk informasjon

Zimbabwe har subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider: Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde årstiden ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, med litt kjølige kvelder. Det anbefales å bruke solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden og å drikke rikelig med vann for å unngå dehydrering.

Deler av Zimbabwe ligger på 1000 moh og høyere. Her kan temperaturen synke ned mot null grader om natten i den kalde årstiden. Naturkatastrofer i Zimbabwe forbindes primært med tørke. Regntiden kan medføre lokal fare for oversvømmelse samt hyppige og kraftige lynnedslag. Ved reise til Zimbabwe oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no, eventuelt melde fra til ambassaden om ankomst, oppholdssted, kontaktmulighet og avreise. Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Data i forbindelse med en reise til Zimbabwe blir automatisk slettet 30 dager etter datoen du har oppgitt å være ute av landet.

Gyldig valuta er amerikanske dollar og, noen steder, sørafrikanske rand. Landet har imidlertid en pågående kriseartet mangel på valuta, og det anbefales å ha med seg tilstrekkelig med US dollar for hele oppholdet, inkludert små sedler. Det er mulig å bruke kredittkort for mange transaksjoner i de større byene, men bankvesenet og betalingssystemet er sårbart, og det er viktig å alltid ha nok dollar i bakhånd for å gjøre opp for seg i fall systemet skulle svikte.

Norske mobiltelefoner kan normalt brukes. Strømkutt og vannmangel forekommer hyppig, også på hotellene. Ta med lommelykt. Zimbabwe bruker stikkontakter av engelsk type, så husk adapter. Fra tid til annen rapporteres det om tilfeller av kolera. Merk at leie av bil kan være både vanskelig og dyrt.