Zimbabwe - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Afrika

Den økonomiske situasjonen er utfordrende. Det primære, lovlige betalingsmiddelet er «Zimbabwe dollar». For turister er det for tiden likevel mulig å handle med US dollar. Dette kan endres uten varsel. Det er mangel på fysiske kontanter. Sjekk med reisebyrå eller hotell hvilke betalingsmåter som godtas.

Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende bestemmelser.

Pass: Ditt pass bør være gyldig i en periode på minimum seks måneder fra ankomstdato og ha tre tomme sider ved innreise. Norsk nødpass aksepteres som reisedokument ved innreise til Zimbabwe. Personer med reisedokument for flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag, grønt eller blått reisedokument, må søke om visum ved den zimbabwiske ambassaden i Stochholm før avreise.

Visum: Visum til Zimbabwe kan kjøpes ved innreise mot betaling av gebyr. Pris er USD 30 for enkeltreisevisum, USD 45 for to innreiser og USD 55 for flerreisevisum. Du anbefales å ta med kontanter i mindre sedler for å betale for visumet. Besøkende gis vanligvis visum i 30 dager.

Reisende anbefales å kontrollere visumetiketten nøye, slik at det ikke hersker tvil om visumets gyldighetsperiode. En overskridelse av reglene kan få meget alvorlige konsekvenser. Reisende rådes til å kontakte den zimbabwiske ambassaden i Stockholm (zimbabweembassy.se/), før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser.

Frivillig arbeid regnes som arbeid og krever tillatelses fra myndighetene i Zimbabwe. Zimbabwes ambassaden i Stockholm vil kunne rådgi.

Dersom du har til hensikt å drive journalistisk aktivitet, krever dette forhåndsgodkjenning gjennom Zimbabwes ambassade i Stockholm. Du risikerer arrestasjon, bøter og utvisning ved mistanke om journalistisk aktivitet uten riktig akkreditering. Tilsvarende bør du nøye vurdere risiko forbundet med aktivitet på sosiale media som kan tolkes som journalistikk.

Mistet pass: Hvis du mister pass eller oppholdskort, må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske konsulatet i Harare som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine: Det anbefales å ha med bevis på gulfebervaksine, da dette kan bli avkrevd ved innreise.

Reiseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret.

Demonstrasjoner: Zimbabwe befinner seg i en humanitær, økonomisk og politisk krise. Det er risiko for at politisk motivert vold kan blusse opp de fleste steder i landet, og sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel. Det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen gjennom lokale kontakter, samt lokale og internasjonale nyhetsmedier, og unngår områder med uroligheter.

Tilgang på varer: Zimbabwes økonomiske situasjon er svært vanskelig. Innføringen av nye valutaer (Zimbabwe dollar i 2019 og ZiG i 2024) har ikke virket etter hensikten, og snarere forverret situasjonen. Inflasjonen og prisveksten er svært høy. Tilgangen på varer, strøm og drivstoff varierer sterkt. Norske besøkende bør gjøre grundige forundersøkelser før innreise. I flere områder vil det være nødvendig å medbringe nok amerikanske dollar for å dekke alle behov under besøket.

Trafikk: Unngå all kjøring etter mørkets frembrudd utenfor byer og vær oppmerksom på at det kan forekomme mangel på bensin og diesel. Er du ute og kjører bil, må du stoppe for alle utrykningskjøretøyer og politibiler med sirener/blålys. Kjør inn til siden og stopp. Ikke fotografer eller vink til de som kjører i en eventuell kortesje. Det er også fotograferingsforbud ved parlamentet og enkelte regjeringsbygninger.

ID-dokument: Ha alltid med personlig identifikasjon eller en kopi av passet ditt. Vær samarbeidsvillig hvis du stoppes av politi eller militære styrker. 

Strømkutt: Strømforsyningssituasjonen er vanskelig. Strømkutt kan forekomme.

Drikkevann: Kolerautbrudd forekommer fra tid til annen.  Vann kan drikkes etter grundig koking og filtrering. Da det er forurensing også av grunnvann og borehull flere steder, anbefales det å kjøpe drikkevann.

Sykdommer: Se smittevernråd og aktuelle vaksiner ved reise til Zimbabwe på Folkehelseinstituttets hjemmesider. Standarden på offentlige sykehus er svært lav.

Kriminalitet er et mindre problem enn i andre land i det sørlige Afrika, men innbrudd, ran og lommetyveri forekommer oftere enn i Norge. Som følge av den kritiske økonomiske situasjonen ser man et tydelig oppsving av alle former for vinningskriminalitet.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

LHBT+: Homoseksuell praksis er forbudt og kan straffes med fengsel. Det er risiko for trakassering av LHBT+-personer.

Patriotic bill: Loven kriminaliserer zimbabwiske statsborgere som har ytringer som kritiserer, undergraver eller skader Zimbabwes suverenitet, verdighet og nasjonale interesser, inkludert aktiv deltakelse der dette er tema. Overtredelse kan f.eks. straffes med tap av stemmerett eller dødsstraff.

 

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Zimbabwe oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Norge er representert ved et honorært konsulat i hovedstaden Harare. Ansvarlig norsk ambassade for Zimbabwe er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika.

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Pretoria på telefon Tel: +27 123 643 700. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

 

Zimbabwe. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Zimbabwe.