Zimbabwe - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Afrika.

Zimbabwe åpnet grensene for reisende 1. desember. Reisende må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer før avreise. Ved innreise er det i tillegg krav til 14 dager i karantene. For informasjon om viruset, se under punktet Helse, jf. Innreise vedrørende karantene.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 12. APRIL 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

I Danmark: Færøyene og Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Länsi-Pohja, Syd-Österbotten og Norra Österbotten.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 15. mai 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De aller fleste reiser til Zimbabwe skjer uten ubehagelige hendelser. Den politiske situasjonen i Zimbabwe har imidlertid vært spent etter valget i juli 2018, med flere tilfeller av voldelige sammenstøt mellom sikkerhetsstyrker og demonstranter. Særlig store uroligheter forekom i januar 2019 da flere demonstranter ble drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrkene. Det er fortsatt risiko for at politisk motivert vold kan blusse opp de fleste steder i landet, og sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel. Det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen gjennom lokale kontakter, samt lokale og internasjonale nyhetsmedier, og unngår områder med uroligheter. Vær obs på at myndighetene i januar 2019 stengte tilgangen til internett og sosiale medier over hele Zimbabwe. Dette kan skje igjen.

Lov om offentlig orden og sikkerhet legger begrensninger på forsamlingsfriheten. Politiet har fullmakt til å arrestere personer som avholder møter og demonstrasjoner det ikke foreligger autorisasjon for.

Zimbabwes økonomiske situasjon er også svært vanskelig, og har etter introduksjon av ny valuta (Zimbabwe dollar) blitt betraktelig forverret. Inflasjonen og prisveksten er svært høy. Tilgangen på varer, strøm og drivstoff varierer sterkt. Norske besøkende bør gjøre grundige forundersøkelser før innreise. I flere områder vil det være nødvendig å medbringe nok amerikanske dollar for å dekke alle behov under besøket. Det er også viktig å være obs på at den kritiske drivstoffmangelen kan påvirke reiseplanene.

Kriminalitet er et mindre problem enn i andre land i det sørlige Afrika, men innbrudd, ran og lommetyveri forekommer oftere enn i Norge. Som følge av den kritiske økonomiske situasjonen ser man også et tydelig oppsving av alle former for vinningskriminalitet. Ta derfor drosje når det er mørkt. Ikke beveg deg ute med verdisaker, men lås dette inn i hotellsafen. Ha aldri verdisaker, håndvesker eller bagasje synlig i bilen/drosje. Kjør bil med låste dører. Unngå bilkjøring om natten utenfor større byer.

Korrupsjon er et stort problem, og som utlending kan man ofte bli bedt om ureglementert betaling av politi, flyplasspersonell og andre. I slike situasjoner rådes reisende til å forholde seg rolig og samarbeide hvis situasjonen oppfattes utrygg eller truende.

Overskridelse av visumets gyldighetstid kan få konsekvenser i form av bøter, fengsling, utvisning og innreiseforbud. Kontroller visumetiketten nøye, og er det tvil om informasjonskoder må man spørre utstedende myndighet før reisen. Turistvisum gir ikke rett til arbeid.

Praktiske sikkerhetsregler for reisende til og i Zimbabwe:

  • Kontakt vert/hotell/gjestehus før avreise for oppdaterte opplysninger om sikkerhetssituasjonen, og følg med på nyheter.
  • Unngå politiske demonstrasjoner og større forsamlinger. Unngå besøk i tettbebodde bydeler samt landsbyområder utenfor de kjente turistmålene.
  • Unngå all kjøring etter mørkets frembrudd utenfor byer og vær oppmerksom på at det kan forekomme mangel på bensin og diesel.
  • Ha alltid tilstrekkelig med amerikanske dollar, og vær bevisst på at tilgangen på både valuta og varer er uforutsigbar.
  • Utvis skjerpet oppmerksomhet for å unngå vinningskriminalitet. Hold lav profil i konfliktsituasjoner.
  • Ha alltid med personlig identifikasjon eller en kopi av passet ditt. Vær samarbeidsvillig hvis du stoppes av politi eller militære styrker. 
  • Tilreisende journalister anbefales særskilt å ta kontakt med ambassaden før innreise for oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen.
  • Er du ute og kjører bil, må du stoppe for alle utrykningskjøretøyer og politibiler med sirener/blålys. Kjør inn til siden og stopp. Ikke fotografer eller vink til de som kjører i en eventuell kortesje. Det er også fotograferingsforbud ved parlamentet og enkelte regjeringsbygninger.
  • Vi anbefaler å søke råd hos lokal kontaktperson om mulig. Ambassaden anbefaler tilreisende nordmenn som planlegger lengre opphold om å ta kontakt med ambassaden før eller ved ankomst. Som alltid er det viktig å understreke viktigheten av å tegne reiseforsikring.
  • Det anbefales at man kun drikker vann som er filtrert/renset. God håndhygiene er viktig.

Dersom det er behov for råd eller konsulær bistand, kan den norske ambassaden i Sør-Afrika kontaktes på emb.pretoria@mfa.no eller +27 12 364 3700.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. 

Zimbabwe åpnet landegrenser og flyplasser 1. desember 2020. 

Reisende til Zimbabwe må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer fra avreise, eller teste negativt for covid-19 ved ankomst. Det er i tillegg krav til 14 dager i karantene/isolasjon. Dersom du tester positivt for covid-19 ved ankomst, er det krav til opphold i offentlig karantene. Bruk av munnbind er obligatorisk.

Visum til Zimbabwe kan etter gjeldende regler kjøpes ved innreise mot betaling av gebyr. Alle reisende til Zimbabwe anbefales å kontrollere visumetiketten nøye, slik at det ikke hersker tvil om visumets gyldighetsperiode. En overskridelse av reglene kan få meget alvorlige konsekvenser.

Reisende rådes til å kontakte den nærmeste zimbabwiske ambassade (Stockholm) før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser.

For Norden er kontaktadressen:
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Box 3252
S-103 65 Stockholm

Besøksadresse:
Herserudvägen 5 A
181 34 Lidingö
Tlf: +46 8 765 53 80
Fax:+46 8 21 91 32
Ambassadens nettside.

Norsk nødpass aksepteres som reisedokument ved innreise til Zimbabwe.

Personer med reisedokument for flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag, grønt eller blått reisedokument, må søke om visum ved den zimbabwiske ambassaden før avreise.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen. Det er portforbud mellom klokken 20 og 05.30.  

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

***  

Zimbabwe er risikoområde for malaria og det anbefales å bruke malariaprofylakse om man reiser utenfor Harare. For øvrig bør man konsultere lege for veiledning mht. vaksiner før avreise. Kolerautbrudd forekommer fra tid til annen, senest i september 2018. Vann kan drikkes etter grundig koking og filtrering. Da det er forurensing også av grunnvann og borehull flere steder, anbefales det å kjøpe drikkevann. Mat fra spisesteder med jevn omsetning vil normalt være trygg, men varsomhet bør utøves.

Standarden på offentlige sykehus er svært lav. Det finnes noen privatklinikker/små sykehus med noe høyere standard. Konsulter hotell eller turoperatør for råd i så måte. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut for behandling i Sør-Afrika. Du anbefales også å sjekke Helsedirektoratets hjemmesider før du reiser til Zimbabwe.

For besøk til Zimbabwe, er det svært viktig å tegne en god reiseforsikring. Reiseforsikringen bør dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom og hjemtransport/uttransport. Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller konsulær bistand fra den norske ambassaden i Sør-Afrika, som også dekker Zimbabwe. Den kan kontaktes på emb.pretoria@mfa.no eller +27 12 364 3700.


Praktisk informasjon

Zimbabwe har subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider: Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde årstiden ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, med litt kjølige kvelder. Deler av Zimbabwe ligger på 1000 moh og høyere. Her kan temperaturen synke ned mot null grader om natten i den kalde årstiden.

Naturkatastrofer i Zimbabwe forbindes primært med tørke. Regntiden kan medføre lokal fare for oversvømmelse samt hyppige og kraftige lynnedslag.

Ved reise til Zimbabwe oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no. Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Data i forbindelse med en reise til Zimbabwe blir automatisk slettet 30 dager etter datoen du har oppgitt å være ute av landet.

Gyldig valuta er Zimbabwe dollar. Flere hoteller, restauranter og butikker har tillatelse til å akseptere amerikanske dollar. Noen steder aksepterer sørafrikanske rand. Landet har imidlertid en pågående, kriseartet mangel på valuta, og det anbefales å ha med seg tilstrekkelig med amerikanske dollar, inkludert små sedler. Det er mulig å bruke kredittkort for mange transaksjoner i de større byene, men bankvesenet og betalingssystemet er sårbart, og det er viktig å alltid ha nok dollar i bakhånd for å gjøre opp for seg i tilfelle systemet skulle svikte.

Norske mobiltelefoner kan normalt brukes. Strømbrudd og vannmangel forekommer hyppig, også på hotellene. Ta med lommelykt. Zimbabwe bruker stikkontakter av engelsk type, så husk adapter.

Merk at leie av bil kan være både vanskelig og dyrt, og offentlig transport er upålitelig og ofte utrygg. Tenk nøye gjennom hvordan du skal komme deg fra A til Å gjennom hele oppholdet i Zimbabwe.