Zimbabwe - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Afrika

Zimbabwe er relativt sikkert å ferdes i som turist, men det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen, og tar forholdsregler for å unngå lommetyver samt utviser normal forsiktighet på kvelder og netter.

Snarveier:

Praktisk informasjon

Zimbabwe har subtropisk klima. Året kan deles i tre årstider: Den kalde tiden, som varer fra mai til august med juli som den kaldeste måneden, den varme tiden fra september til november og regntiden som normalt varer fra desember til mars/april. I den kalde årstiden ligger dagtemperaturene omkring en gjennomsnittlig norsk sommerdag, med litt kjølige kvelder. Det anbefales å bruke solkrem med høy solfaktor for å beskytte huden og å drikke rikelig med vann for å unngå dehydrering.

Deler av Zimbabwe ligger på 1000 moh og høyere. Her kan temperaturen synke ned mot null grader om natten i den kalde årstiden. Naturkatastrofer i Zimbabwe forbindes primært med tørke. Regntiden kan medføre lokal fare for oversvømmelse samt hyppige og kraftige lynnedslag. Ved reise til Zimbabwe, oppfordres du til å registrere deg på reiseregistrering.no, eventuelt melde fra til ambassaden om ankomst, oppholdssted, kontaktmulighet og avreise. Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Data i forbindelse med en reise til Zimbabwe blir automatisk slettet 30 dager etter datoen du har oppgitt å være ute av landet.

Gyldig valuta er US dollar og sørafrikanske rand. Det er mulig å bruke kredittkort på større hoteller. Noen steder kan man også ta ut kontanter fra minibanker. Det anbefales å ta med tilstrekkelig med US dollar, inkludert små sedler. Det er minibanker i større byer, inkludert Victoria Falls.

Norske mobiltelefoner kan normalt brukes. Strømkutt og vannmangel forekommer hyppig, også på hotellene. Ta med lommelykt. Zimbabwe bruker stikkontakter av engelsk type, så husk adapter. Fra tid til annen rapporteres det om tilfeller av kolera.

Det anbefales at man kun drikker vann som er filtrert/renset. God håndhygiene er viktig. Ta drosje når det er mørkt. Togreiser frarådes. Ikke beveg deg ute med verdisaker, men lås dette inn i hotellsafen. Merk at leie av bil kan være både vanskelig og dyrt. Ha aldri verdisaker, håndvesker eller bagasje synlig i bilen/drosje. Kjør bil med låste dører. Unngå bilkjøring om natten utenfor større byer.

Vi anbefaler å søke råd hos lokal kontaktperson om mulig. Ambassaden anbefaler tilreisende nordmenn som planlegger lengre opphold om å ta kontakt med ambassaden før eller ved ankomst. Ambassaden ønsker også å minne om viktigheten av å tegne reiseforsikring.


Sikkerhet

Zimbabwe er et relativt trygt land, selv om det i perioder forekommer politisk motivert vold. Omfang og karakter varierer, og er ofte knyttet til valg. Sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel, og det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen. En viss sikkerhetsrisiko kan heller ikke utelukkes ved at besøkende kan bli utsatt for uautoriserte veisperringer.

Zimbabwes økonomiske situasjon er vanskelig, imidlertid er tilgangen på varer god. Den formelle arbeidsløsheten er høy, men flere og flere livnærer seg med aktiviteter innen den uformelle sektoren. Kriminalitet er et mindre problem enn i andre land i det sørlige Afrika. Innbrudd, ran og lommetyveri forekommer. Lov om offentlig orden og sikkerhet legger begrensninger på forsamlingsfriheten. Politiet har fullmakt til å arrestere personer som avholder møter og demonstrasjoner det ikke foreligger autorisasjon for.

Overskridelse av visumets gyldighetstid kan få konsekvenser i form av bøter, fengsling, utvisning og innreiseforbud. Kontroller visumetiketten nøye og er det tvil om informasjons/koder må man spørre utstedende myndighet før reisen. Turistvisum gir ikke rett til arbeid.

Praktiske sikkerhetsregler for reisende til og i Zimbabwe:

  • Tilreisende journalister anbefales særskilt å ta kontakt med ambassaden før innreise for oppdatert informasjon om sikkerhetssituasjonen.
  • Kontakt vert/hotell/gjestehus før avreise for oppdatert opplysninger om sikkerhetssituasjonen.
  • Unngå politiske demonstrasjoner og større forsamlinger.Unngå besøk i tettbebodde bydeler samt landsbyområder utenfor de kjente turistmålene.
  • Unngå all kjøring etter mørkets frembrudd utenfor byer og vær oppmerksom på at det kan forekomme mangel på bensin og diesel enkelte steder.
  • Utvis skjerpet oppmerksomhet for å unngå vinningskriminalitet.Hold lav profil i konfliktsituasjoner.

Er du ute og kjører bil, må du stoppe for alle utrykningskjøretøyer og politibiler med sirener/blålys. Kjør inn til siden og stopp. Ikke fotografer eller vink til de som kjører i en eventuell kortesje. Det er også fotograferingsforbud ved parlamentet og enkelte regjeringsbygninger. Veisperringer forekommer hyppig. Medbring og vis personlig identifikasjon og vær samarbeidsvillig.

 


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Visum til Zimbabwe kan etter gjeldende regler kjøpes ved innreise mot betaling av gebyr. Alle reisende til Zimbabwe anbefales å kontrollere visumetiketten nøye, slik at det ikke hersker tvil om visumets gyldighetsperiode. En overskridelse av reglene kan få meget alvorlige konsekvenser.

Reisende rådes til å kontakte den nærmeste zimbabwiske ambassade (Stockholm) før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser.

For Norden er kontaktadressen:
Embassy of the Republic of Zimbabwe
Box 3252
S-103 65 Stockholm

Besøksadresse:
Herserudvägen 5 A
181 34 Lidingö
Tlf: +46 8 765 53 80
Fax:+46 8 21 91 32
Ambassadens nettside.

Norsk nødpass aksepteres som reisedokument ved innreise til Zimbabwe.

Personer med reisedokument for flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag (grønt eller blått reisedokument) må søke om visum ved den zimbabwiske ambassaden før avreise.


Helse

Zimbabwe er risikoområde for malaria og det anbefales å bruke malariaprofylakse om man reiser utenfor Harare. For øvrig bør man konsultere lege for veiledning mht. vaksiner før avreise. Kolerautbrudd forekommer fra tid til annen. Vann kan drikkes etter grundig koking og filtrering. Da det er forurensing også av grunnvann og borehull flere steder, anbefales det å kjøpe drikkevann. Mat fra spisesteder med jevn omsetning vil normalt være trygg, men varsomhet bør utøves.

Standarden på offentlige sykehus er svært lav. Det finnes noen privatklinikker/små sykehus med noe høyere standard. Blir man alvorlig syk, vil man som regel bli fløyet ut for behandling i Sør-Afrika, eventuelt til Europa. Det er viktig å tegne reiseforsikring som har god dekning for slike hendelser før utreise fra Norge. Du anbefales å sjekke Helsedirektoratets hjemmesider før du reiser til Zimbabwe.

Du bør også sørge for å tegne reiseforsikring. Reiseforsikringen bør dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, sykdom, hjemtransport og dødsfall. Skal du drive spesielle aktiviteter under utenlandsoppholdet, for eksempel ekstremsport, bør du undersøke om det er nødvendig å tegne en tilleggsforsikring.

Blir du rammet av sykdom eller ulykke under midlertidig opphold i utlandet, bør du kontakte forsikringsselskap (alarmsentral) eller turoperatør. Det kan også være at du har behov for råd eller praktisk hjelp fra en nærliggende utenriksstasjon.