Zimbabwe - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er Norges ambassade i Sør-Afrika.

Reisende må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer før avreise. Ved innreise er det i tillegg krav til ti dager i karantene. Se under Helse for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 20. JULI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet har opphevet reiserådet for EU/EØS-landene, Sveits og Storbritannia. Unntak fra det globale reiserådet for disse landene vurderes nå uavhengig av krav til karantene. Det betyr at du må gå i karantene dersom smittenivået i landet eller området du besøker ikke tilfredsstiller FHIs krav, selv om det ikke lenger er reiseråd for landet eller området.

UDs reiseråd gjelder fortsatt for resten av verden, men det blir gjort unntak for enkelte land og områder på EUs tredjelandsliste. Disse får betegnelsen lilla land. Følgende land og områder på EUs tredjelandsliste er lilla og dermed også unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Serbia, Singapore, Sør-Korea og TaiwanMerk at USA også er unntatt fra reiserådet selv om landet fra 12. juli ikke lenger oppfyller FHIs krav til lilla land.

Reiser du fra røde eller lilla land og områder uten gyldig koronasertifikat, må du fortsatt i innreisekarantene, men du trenger ikke å tilbringe karantenen på karantenehotell. Se mer om regler for karantene og innreise på nettsidene Karantene - spørsmål og svar og Om innreise til Norge.

FHI foretar vurderinger av disse landene og områdene minst hver 14. dag. Land og områder vil kunne bli røde fra og med hver mandag, eller oftere, dersom situasjonen tilsier det. Land og områder kan kun gå fra rødt til grønt eller lilla annenhver uke. Mer informasjon om dette finner du på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det globale reiserådet gjelder til 10. august 2021.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Pass. Norsk nødpass aksepteres som reisedokument ved innreise til Zimbabwe. Personer med reisedokument for flyktninger eller opphold på humanitært grunnlag, grønt eller blått reisedokument, må søke om visum ved den zimbabwiske ambassaden før avreise.

Visum. Visum til Zimbabwe kan etter gjeldende regler kjøpes ved innreise mot betaling av gebyr. Alle reisende til Zimbabwe anbefales å kontrollere visumetiketten nøye, slik at det ikke hersker tvil om visumets gyldighetsperiode. En overskridelse av reglene kan få meget alvorlige konsekvenser. Reisende rådes til å kontakte den nærmeste zimbabwiske ambassade (Stockholm) før avreise for å innhente oppdaterte opplysninger om gjeldende visum- og innreisebestemmelser, jf lenke Zimbabwe till Sverige | Zimbabwe till Sverige (zimembassy.se).

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske konsulatet i Harare som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Det anbefales å ha med bevis på gulfebervaksine, da dette kan bli avkrevd ved innreise.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret.

Demonstrasjoner. Zimbabwe befinner seg i en humanitær, økonomisk og politisk krise. Det er risiko for at politisk motivert vold kan blusse opp de fleste steder i landet, og sikkerhetssituasjonen kan endres på kort varsel. Det er viktig at man til enhver tid holder seg informert om utviklingen gjennom lokale kontakter, samt lokale og internasjonale nyhetsmedier, og unngår områder med uroligheter.

Tilgang på varer. Zimbabwes økonomiske situasjon er svært vanskelig, og har etter introduksjon av ny valuta (zimbabwe dollar) blitt betraktelig forverretInflasjonen og prisveksten er svært høy. Tilgangen på varer, strøm og drivstoff varierer sterkt. Norske besøkende bør gjøre grundige forundersøkelser før innreise. I flere områder vil det være nødvendig å medbringe nok amerikanske dollar for å dekke alle behov under besøket.

Trafikk. Unngå all kjøring etter mørkets frembrudd utenfor byer og vær oppmerksom på at det kan forekomme mangel på bensin og diesel. Er du ute og kjører bil, må du stoppe for alle utrykningskjøretøyer og politibiler med sirener/blålys. Kjør inn til siden og stopp. Ikke fotografer eller vink til de som kjører i en eventuell kortesje. Det er også fotograferingsforbud ved parlamentet og enkelte regjeringsbygninger.

ID-dokument. Ha alltid med personlig identifikasjon eller en kopi av passet ditt. Vær samarbeidsvillig hvis du stoppes av politi eller militære styrker. 

Strømkutt. Strømforsyningssituasjonen er vanskelig. Strømkutt kan forekomme.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg.

Koronatest/karantene: Reisende til Zimbabwe må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 48 timer fra avreise, eller teste negativt for covid-19 ved ankomst. Det er krav til ti dager i karantene/isolasjon. Dersom du tester positivt for covid-19 ved ankomst, er det krav til opphold i offentlig karantene.

Reisende som ankommer fra et land der alpha- og delta-variantene er utbredt, må i selvfinansiert obligatorisk karantene i ti dager på et offentlig karantenested. Den reisende testes innen 48 timer etter ankomst og på dagene tre, fem og ti for egen regning. Utover India er det ikke offentliggjort hvilke andre land dette gjelder for.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Munnbind Bruk av munnbind er obligatorisk.

Portforbud.  Det er portforbud mellom klokken 22 og 05:30.  

Drikkevann. Kolerautbrudd forekommer fra tid til annen.  Vann kan drikkes etter grundig koking og filtrering. Da det er forurensing også av grunnvann og borehull flere steder, anbefales det å kjøpe drikkevann.

Sykdommer. Se vaksinasjonsanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Standarden på offentlige sykehus er svært lav.

Kriminalitet er et mindre problem enn i andre land i det sørlige Afrika, men innbrudd, ran og lommetyveri forekommer oftere enn i Norge. Som følge av den kritiske økonomiske situasjonen ser man et tydelig oppsving av alle former for vinningskriminalitet.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Zimbabwe oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no .

Norge er representert ved et honorært konsulat i hovedstaden Harare. Ansvarlig norsk ambassade for Zimbabwe er Norges ambassade i Pretoria, Sør-Afrika.

I krise og nødsituasjon oppfordres nordmenn til å kontakte ambassaden i Pretoria på telefon Tel: +27 123 643 700 eller +47 23 95 26 00. Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tlf +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Lenke til nettsiden Norway in Zimbabwe

 

Zimbabwe. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Zimbabwe.