Botswana - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika

Reisende må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer ved ankomst Botswana. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 4. JUNI 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Det er gjort unntak for følgende land og områder: 

Island og Malta.

I Danmark: Grønland.

I Finland: Sykehusdistriktene Lappland, Norra Karelen, Mellersta Finland, Östra Savolax, Syd-Österbotten, Vasa, Norra Savolax, Länsi-Pohja, Norra Österbotten, Satakunta, Kajanaland, Södra Karelen og Åland.

Disse områdene har etter Folkehelseinstituttets vurdering tilstrekkelig lav smittespredning.

Landlisten vil bli oppdatert minst hver 14. dag.

Kart over røde og gule land og områder samt mer informasjon om smittevernkriterier finner du på  Folkehelseinstituttets nettsider.

Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.

Snarveier:

Sikkerhet

De fleste reiser til Botswana gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Gaborone. Ansvarlig norsk ambassade for Botswana er i Pretoria i Sør-Afrika.

Risikoen for terrorhandlinger i Botswana ansees som lav. Det er sjelden at besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men aktsomhet må utvises. Ved å ta enkle forholdsregler kan man redusere risikoen betydelig. Besøkende bør orientere seg lokalt om sikkerhetssituasjonen før innreise i landet.

Det er viktig å utvise aktsomhet i trafikken da trafikksikkerheten i Botswana er lav. Bilulykker rammer turister med jevne mellomrom, spesielt grunnet dyr i veibanen og uaktsom kjøring. Det er venstrekjøring i Botswana. 

Forbudet mot homoseksuell praksis ble opphevet av rettsvesenet i juni 2019, men myndighetene har varslet at de vil anke beslutningen. Holdninger til lhbti-personer kan variere fra ulike områder i landet, og toleransen kan være spesielt lav i rurale områder.

Kraftig regn i sommermånedene (september til april) kan føre til flom i deler av landet. De senere år er imidlertid tørke blitt et økende problem.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Botswana oppfordres til å registrere seg på http://www.reiseregistrering.no/. Norske borgere oppfordres til å ha gyldig reiseforsikring og ha gyldig identifikasjonspapirer med seg til enhver tid. 

Lokale nødnumre: Ambulanse 997, brann 998, politi 999.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no


Innreise

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg. Utenrikstjenesten har ikke ansvar for om følgende informasjon om innreisebestemmelser eller krav til visum er korrekt da dette kan endres på kort varsel. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land.

Reisende må fremvise negativ covid-19-test som ikke er eldre enn 72 timer ved ankomst Botswana. I tillegg er det obligatorisk testing for covid-19 ved innreise. Etter ankomst må du i 14 dager holde kontakt med lokale helsemyndigheter.  

Norske borgere trenger ikke visum for reiser til Botswana. Passet må imidlertid være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og det må være minst to ledige sider i passet.

Kun maskinlesbare pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Botswana. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig.

Ved innreise til Botswana aksepteres også følgende pass: reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Reisende med grønt reisedokument eller blått reisedokument må søke om visum på forhånd. Søknadsprosessen tar normalt 15-21 dager.

Ved innreise til og utreise fra Botswana kreves at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige, må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises. For retningslinjer vedrørende legalisering, jf. UDs nettsider.

Det tas forbehold om at innreisebestemmelsene kan endres på kort varsel. Det anbefales derfor at botswanske myndigheter kontaktes når reise planlegges. Norge dekkes av den botswanske ambassaden i Stockholm.

De fleste reisende til Botswana reiser via Sør-Afrika, og må derfor påse at de etterlever sørafrikanske innreisebestemmelser (se egen artikkel om Sør-Afrika).

Hvis du ankommer fra et annet afrikansk land, kan du bli avkrevet bevis for gulfebervaksine.


Helse

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg. Følg gjerne med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Reisende må fremvise negativ covid-19-test utført ikke mer enn 72 timer før ankomst. Reisende screenes for covid-19-symptomer ved innreise. De som viser symptomer testes for covid-19 og eventuell karantene/isolasjon gjennomføres for egen regning. Av smittevernhensyn må alle reisende holde kontakt med lokale myndigheter de første 14 dagene etter innreise.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus og ambassadens nettside.  

***

Helsetilbudet i Botswana er konsentrert om de største byene og ligger gjennomgående lavere enn norsk standard.

For nærmere råd og veiledning om helse og vaksiner i Botswana henvises til Folkehelseinstituttet.  Det er ikke fare for gulfeber i landet. Men dersom du ankommer Botswana fra et land med risiko for gulfeber vil det avkreves gyldig vaksinekort. Hiv/aids epidemien er svært alvorlig i Botswana. Det anslås at i overkant av 18 prosent av befolkningen lever med viruset.


Praktisk informasjon

Retningsnummer for samtaler fra Norge til Botswana er +267. Telefonnettet er relativt stabilt. Tidsforskjell: Botswana er en time foran ved vintertid i Norge. Det er ingen tidsforskjell ved sommertid.

Strømnettet i Botswana er 231v. 50 Hz. Norske støpsel må bruke adapter.

Offentlig transport er lite utbygd. Air Botswana har innenriksnett mellom de største byene. Flere charterselskap dekker de mest populære turistområdene. Drosjetilbud finnes i de større byene. Gode muligheter for leiebil. Gode internasjonale bussforbindelser til Sør-Afrika, Namibia og Zambia.

Internettdomene: .by
Myntverdi: Pula (P)
Kredittkort: Kan benyttes på de fleste hoteller, restauranter og butikker i byene. Minibanker finnes i de fleste byene.
Normale åpningstider for forretninger og kontorer 08:30 – 17:00 på hverdager, og 09:00-13:00 på lørdager. Mange forretninger stenger til lunsj 13:00-15:00.

Nasjonale helligdager: første nyttårsdag, påske (skjærtorsdag til 2. påskedag), 1. mai, Kristi himmelfartsdag, 1. juli (Sir Seretse Khama Day), 21.-22. juli (President Day), 30. september (Botswana Day) og 25.-26. desember (jul).

Ti prosent tips på restauranter er normalt, men kan justeres avhengig av kvaliteten på servicen.

Offisielle språk er engelsk og setswana

Høflighet og respekt verdsettes ved å håndhilse med høyre hånd understøttet av venstre hånd. Gi og motta gaver kun med høyre hånd. Unngå å stirre med øynene.

Bruk av narkotika og smugling er forbudt og kan medføre streng straff. Fotografering og bruk av videokamera er forbudt på militært område. Spør alltid om lov før fotografering av folk.