Botswana - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika

Omikron-varianten av koronaviruset har ført til innreiserestriksjoner i flere europeiske land. Følg nyhetene og kontakt ditt reisebyrå eller flyselskap for å avklare om dette får betydning for din hjemreise til Norge. For øvrig informasjon om koronavirus, se under punktet Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

De fleste reisende til Botswana reiser via Sør-Afrika, og må derfor også påse at de etterlever sørafrikanske innreisebestemmelser.

Pass. Kun maskinlesbare pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Botswana. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og det må være minst to ledige sider i passet.

Ved innreise til Botswana aksepteres også følgende pass: reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Reisende med grønt reisedokument eller blått reisedokument må søke om visum på forhånd. Søknadsprosessen tar normalt 15-21 dager.

Visum. Det er normalt ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager.

Mindreårige. Ved innreise til og utreise fra Botswana kreves at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige, må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises. For retningslinjer vedrørende legalisering, jf. UDs nettsider.

Mistet pass. Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Gaborone som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine. Det er ikke fare for gulfeber i landet. Men dersom du ankommer Botswana fra et land med risiko for gulfeber, vil det avkreves gyldig vaksinekort.

Reiseforsikring. Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret.

De fleste reiser til Botswana gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet

Kriminalitet. Det er sjelden at besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men aktsomhet må utvises. Ved å ta enkle forholdsregler kan man redusere risikoen betydelig.

Trafikk. Det er viktig å utvise aktsomhet i trafikken da trafikksikkerheten i Botswana er lav. Bilulykker rammer turister med jevne mellomrom, spesielt grunnet dyr i veibanen og uaktsom kjøring.

Terror. Risikoen for terrorhandlinger i Botswana ansees som lav. 

Tørke og oversvømmelser. Kraftig regn i sommermånedene (september til april) kan føre til flom i deler av landet. De senere år er imidlertid tørke blitt et økende problem.

Holdninger til LHBTI-personer. Forbudet mot homoseksuell praksis ble opphevet av rettsvesenet i juni 2019, men myndighetene har varslet at de vil anke beslutningen. Holdninger til lhbti-personer kan variere fra ulike områder i landet, og toleransen kan være spesielt lav i rurale områder.

Lover og regler. Bruk av narkotika og smugling er forbudt og kan medføre streng straff. Fotografering og bruk av videokamera er forbudt på militært område. Spør alltid om lov før fotografering av folk.

Koronavirus (covid-19): Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg og følge med på lokale myndigheters råd, veiledninger og anvisninger om hvordan man skal forholde seg. Inn- og utreisekrav kan endres på kort varsel. Myndighetene i Botswana kan kontaktes på 24/7 Covid-19 hjelpetelefon 16649 / 0800 600.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Koronavirus - helsenorge.no. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om reiser og koronavirus.

Koronatest/karantene: Ved innreise til Botswana må det fremvises negativ covid-19-test utført ikke mer enn 72 timer før avreise. Reisende, inkludert barn, må gjennomgå en ekstra kostnadsfri covid-19-test ved ankomst Botswana. Hvis testen er positiv eller du viser covid-19-symptomer, kan det hende du må gjennomgå 14 dagers isolasjon eller karantene. Eventuell karantene gjennomføres for egen regning. Av smittevernhensyn må alle reisende holde kontakt med lokale myndigheter de første 14 dagene etter innreise.

Hiv/aids. Hiv/aids-epidemien er svært alvorlig i Botswana. Det anslås at i overkant av 18 prosent av befolkningen lever med viruset.

Malaria. Fra november til juni er det stor risiko for malaria nord i Botswana, herunder i Okavangodeltaet.

Sykdommer. Se vaksinasjonsanbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Helsetilbudet i Botswana er konsentrert om de største byene og standarden er gjennomgående lavere enn i Norge.

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Botswana oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Gaborone. Ansvarlig norsk ambassade for Botswana er i Pretoria i Sør-Afrika.

Lokale nødnumre: Ambulanse 997, brann 998, politi 999.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Lenke til ambassadens hjemmeside Honorært konsulat / Honorary Consulate Botswana - Norway in Botswana

 

Botswana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Botswana.