Botswana - reiseinformasjon

Ansvarlig ambassade for landet er ambassaden i Sør-Afrika

Botswana er generelt et trygt reisemål selv om det er økende kriminalitet i landet.

De fleste reisende til Botswana reiser via Sør-Afrika, og må derfor også påse at de etterlever sørafrikanske innreisebestemmelser.

Pass: Kun maskinlesbare pass godkjennes som gyldig identifikasjonsdokument. Nødpass kan derfor ikke benyttes for reiser til Botswana. Det er den reisendes ansvar å påse at passet er gyldig. Passet må være gyldig i minst seks måneder etter planlagt utreise, og det må være minst to ledige sider i passet.

Ved innreise til Botswana aksepteres også følgende pass: reisedokument for flyktninger (grønt reisedokument) eller reisedokument for personer med opphold på humanitært grunnlag (blått reisedokument). Reisende med grønt reisedokument eller blått reisedokument må søke om visum på forhånd. Søknadsprosessen tar normalt 15-21 dager.

Visum: Det er normalt ikke krav om visum for norske borgere for besøk inntil 90 dager.

Mindreårige: Ved innreise til og utreise fra Botswana kreves at fødselsattest med apostille kan fremvises for barn under 18 år. Dersom ikke begge foreldre reiser sammen med den mindreårige, må samtykke fra den som ikke reiser sammen med barnet kunne fremvises. For retningslinjer vedrørende legalisering, jf. UDs nettsider.

Mistet pass: Hvis du mister pass eller oppholdskort må du melde tapet til lokalt politi og kontakte det norske generalkonsulatet i Gaborone som kontakter ambassaden i Pretoria. 

Gulfebervaksine: Det er ikke fare for gulfeber i landet. Men dersom du ankommer Botswana fra et land med risiko for gulfeber, vil det avkreves gyldig vaksinekort.

Reiseforsikring: Kontakt ditt forsikringsselskap for bekreftelse på at du er reiseforsikret.

De fleste reiser til Botswana gjennomføres uten spesielle problemer. Den største risikoen er knyttet til dårlig infrastruktur og transportsikkerhet

Trafikk: Det er viktig å utvise aktsomhet i trafikken da trafikksikkerheten i Botswana er lav. Bilulykker rammer turister med jevne mellomrom, spesielt grunnet dyr i veibanen og uaktsom kjøring.

Terror: Risikoen for terrorhandlinger i Botswana ansees som lav. 

Tørke og oversvømmelser: Kraftig regn i sommermånedene (september til april) kan føre til flom i deler av landet. De senere år er imidlertid tørke blitt et økende problem.

Hiv/aids: Hiv/aids-epidemien er svært alvorlig i Botswana. Det anslås at i overkant av 18 prosent av befolkningen lever med viruset.

Malaria: Fra november til juni er det stor risiko for malaria nord i Botswana, herunder i Okavangodeltaet.

Sykdommer: Se vaksinasjonsanbefalinger fra Folkehelseinstituttet om Botswana. Helsetilbudet i Botswana er konsentrert om de største byene og standarden er gjennomgående lavere enn i Norge.

Det er sjelden at besøkende utsettes for voldelig kriminalitet, men aktsomhet må utvises. Ved å ta enkle forholdsregler kan man redusere risikoen betydelig. Ikke sett deg til motverge dersom du blir utsatt for væpnet ran, bilkapring eller liknende.

Ikke legg igjen verdisaker i parkerte biler. Oppbevar verdisaker ute av syne og på et trygt sted. Oppbevar kopi av viktige dokument, herunder pass, på egnet sted.

Kontakt politiet på 999 ved tegn på fare.

Ansvar: Dersom en krisesituasjon oppstår, er det lokale myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio.

Meld fra til ambassaden/konsulat dersom du befinner deg i et berørt område og har behov for assistanse. Husk også å gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og nære venner slik at de ikke bekymrer seg unødig.

Bruk av narkotika og smugling er forbudt og kan medføre streng straff.

Fotografering og bruk av videokamera er forbudt på militært område. Spør alltid om lov før fotografering av folk.

LHBT+: Forbudet mot homoseksuell praksis ble opphevet i 2019 (endelig bekreftet i 2021 i form av en domsavgjørelse fra landets høyeste domstol). Holdninger til LHBT+-personer kan imidlertid variere, og toleransen kan være spesielt lav i rurale områder.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Botswana oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Norge er representert ved et honorært generalkonsulat i Gaborone. Ansvarlig norsk ambassade for Botswana er i Pretoria i Sør-Afrika.

Lokale nødnumre: Ambulanse 997, brann 998, politi 999.

I krise og nødsituasjon kan ambassaden i Pretoria kontaktes på tlf: +27 12 364 3700

Utenom konsulatets og ambassadens arbeidstid kan reisende kontakte UDs døgnoperative senter på Tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no

Lenke til ambassadens hjemmeside Honorært konsulat / Honorary Consulate Botswana - Norway in Botswana

 

Botswana. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein, DSS
Botswana.