Litauen - reiseinformasjon

Litauen innførte strenge tiltak for å begrense spredning av koronaviruset, men har i stor grad gjenåpnet samfunnet. For mer informasjon om  koronavirus, se punktene Innreise og Helse.

Innreisebestemmelser kan endres på kort varsel. Det er ditt eget ansvar å ha gyldige dokumenter og være kjent med gjeldende innreisebestemmelser. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid19-pandemien.

Husk pass. For innreise i Litauen kreves norsk pass (nødpass aksepteres også) eller nasjonalt ID-kort med reiserett. Passet trenger ikke være gyldig utover den planlagte utreisedagen fra Litauen.

Litauen er medlem av Schengen-samarbeidet  og nordmenn trenger ikke visum for innreise.  For  innførsel av reisegodt og varer gjelder samme alminnelige bestemmelser som i  andre EU-land.

Utenlandske borgere med oppholdstillatelse i Norge trenger ikke visum for å reise til Litauen. Se nærmere informasjon på den litauiske ambassaden i Oslos hjemmeside.

For opphold i Litauen utover tre måneder, anbefales det å hevende seg til Migration departement under the Ministry of the Interior.

Mistet pass. Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til litauisk politi og kontakte ambassaden i Vilnius. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Vilnius. Søknad om nytt reisedokument krever personlig oppmøte på ambassaden i Vilnius.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høyere enn i Norge. Mange ulykker er relatert til kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Som fotgjenger bør man være ekstra oppmerksom ved fotgjengerfelt uten trafikklys. De oppfordres til bruk av refleks på kveldstid.

Norsk førerkort er gyldig i Litauen. Litauisk lov krever at politi tilkalles ved trafikkulykker. 

Kjernekraftverk. Et nytt kjernekraftverk i Hviterussland ligger kun 45 km fra Vilnius. Råd for befolkningen i Litauen i tilfellet atomulykke finnes her Preparing for a nuclear power plant accident .

Terror: Faren for terroranslag i Litauen anses som meget lav.

Koronavirus (covid-19): Reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronasituasjonen utvikler seg og følge litauiske myndigheters råd, veiledning og anvisninger. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel. Oppdatert informasjon finnes her:

Innreiserestriksjoner: Alle reisende til Litauen må fylle ut et digitalt  skjema og motta QR-kode før ankomst. Du finner skjemaet på nettsiden How will you arrive?  (fylles ut tidligst 48 timer før ankomst)

Koronatest: Alle reisende som ankommer Litauen (unntak for fullvaksinerte og personer som kan dokumentere gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene) skal fremvise negativ covid-19-test (PRC),  (utført maksimalt 72 timer før ankomst) eller hurtig antigentest (utført maksimalt 48 timer før ankomst).

Innreisekarantene og unntak: Fra 23. august kreves det ti dager karantene ved ankomst fra Norge. Karantene kan forkortes ved å ta PRC-test tidligst sju dager etter ankomst.

Fullvaksinerte og de som har hatt covid-19 i løpet av de siste seks måneder, er unntatt fra kravet om innreisekarantene og testing.

«Opportunity passport» / «National certificate». Fra 13. september må man ha «opportunity passport», dvs. man må være vaksinert, gjennomgått  covid-19 i løpet av siste seks måneder eller har tatt PRC-test på egen regning i løpet av siste 48 timer, for å få adgang til større arrangement, større kjøpesentre (inkludert større matbutikker), frisørsalonger, skjønnhetsprosedyrer etc. (EU Digital Covid Certificate blir også akseptert).

Munnbind: Det er obligatorisk for alle over seks år å bruke munnbind innendørs på offentlige steder og alle former for offentlig transport.

***

Helsevesen: Det offentlige helsevesenet i Litauen er i utvikling og forbedres. Imidlertid vil mangel på økonomi og utstyr fremdeles medføre at tilbudet i mange henseender oppleves som utilfredsstillende etter norske standarder. Det finnes private alternativer i de større byene som de fleste utlendinger benytter. I en nødssituasjon bør man høre med hotellet først; de større hotellene kan ha leger på vakt. Utenfor Vilnius kan helsetilbudet stedvis være av enklere standard.

Europeisk helsetrygdekort dekker de fleste medisinsk behandlinger, men bare dersom det er nødvendig med akutt medisinsk behandling, og ikke for kostnadene ved hjemsendelse. Se mer informasjon på hjemmesiden til Helsenorge.

Sykdommer. Opphold i Litauen medfører ingen spesielle sykdomsfarer. Se hjemmesiden til Folkehelseinstituttet for anbefaling av vaksiner og offisielle helsefaglige reiseråd.

Apotek: Praktisk talt alle apotek i de store byene lagrer vanlige typer medisiner benyttet i Europa.

Drikkevann. Vannet fra springen kan drikkes.

Litauen er i all hovedsak et trygt land å reise til, og de aller fleste reiser forløper uten problemer. For personlig sikkerhet, bør man utvise tilsvarende forsiktighet som i Norge og andre europeiske land. Tyveri, ran og vold forekommer, men med en lavere hyppighet enn i mange andre europeiske land. Man bør utvise alminnelig forsiktighet med å bevege seg i lite trafikkerte gater på nattestid og i utkanten av de større byene. Verdisaker bør ikke etterlates synlig i parkerte biler.

Etter uavhengigheten avkriminaliserte Litauen homoseksuelle handlinger. Det er likevel verdt å merke seg at i Litauen forekommer det noe hets mot homofile. 

Ansvar. Dersom en krisesituasjon oppstår, er det litauiske myndigheter som er ansvarlig for hjelpearbeidet på stedet. Det er derfor viktig å følge veiledning og råd fra lokale myndigheter. Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, tv og radio. Nettsiden National Preparedness for Emergencies in Lithuania gir informasjon på litauisk og engelsk. 

Skogbrann kan forekomme om sommeren. For øvrig er Litauen lite berørt av naturkatastrofer.

Lokalt nødnummer i Litauen er 112 (politi, brann og ambulanse).

 

Norges diplomatiske tilstedeværelse er representert ved ambassade i Vilnius og et honorært konsulat i Kaunas og et honorært konsulat i Klaipėda.

I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden:

K. Kalinausko g. 24, Vilnius.
Telefon: +370 5 261 00 00.
E-post: emb.vilnius@mfa.no 

Utenfor ambassadens åpningstid kan publikum kontakte UDs døgnoperative senter på tel.: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: UDops@mfa.no 

 

Litauen. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Litauen.