Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 7421-7440 av 7440 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Vedtak om krav til PLB

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 05.12.2005
  Celexnr.: 32005D0631

  Vedtak om grunnleggende krav for personlige nødpeilesendere for å sikre adgang til nødtjenester via Cospas-Sarsat systemet...

 • USO-direktivet

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Kommunikasjoner 01.12.2005
  Celexnr.: 32002L0022 KOM-nr.: KOM(2002)22

  Europarlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF av 7. mars 2002 om universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32005R0358

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2005 av 2. mars 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer som allerede er godkjent...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32004R2148

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2148/2004 av 16. desember 2004 om henholdsvis varig og foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent til bruk i fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32004L0116

  Kommisjonsdirektiv 2004/116/EF av 23. desember 2004 om endring av vedlegget til rådsdirektiv 82/471/EØF til å omfatte Candida guilliermondii...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 04.11.2005
  Celexnr.: 32005R0255

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 255/2005 av 15. februar 2005 om varig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer...

 • Direktiv om radiostøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32004L0104

  Kommisjonsdirektiv 2004/104/EF for tilpasning av direktiv 72/245/EØF til den tekniske utviklingen med hensyn til radiostøy (elektromagnetisk kompatibilitet)...

 • Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0027

  Kommisjonsdirektiv 2005/27/EF om endring av direktiv 2003/97/EF om typegodkjenning av utstyr for indirekte sikt og av kjøretøy med slikt utstyr...

 • Direktiv om dekk

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0011

  Kommisjonsdirektiv 2005/11/EF om endring av direktiv 92/23/EØF om dekk for motorvogner og deres tilhengere og montering av dekk...

 • Direktiv om forurensende utslipp - jord- og skogbr

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0013

  Kommisjonsdirektiv 2005/13/EF som endrer direktiv 2000/25/EF om emisjon av forurensende gasser og partikler fra motorer til fremdrift av jord- og skogbrukstraktorer, og endring av vedlegg I til direktiv 2003/37/EF om typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer...

 • Direktiv om forurensende utslipp fra dieselmotorer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 20.10.2005
  Celexnr.: 32005L0021

  Kommisjonsdirektiv 2005/21/EF om endring av direktiv 72/306/EØF om foranstaltninger mot emisjon av forurensende stoffer fra dieselmotorer til fremdrift av kjøretøy...

 • Vedtak om brannegenskaper for tak og taktekninger

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 18.10.2005
  Celexnr.: 32005D0403

  EU-Kommisjonens vedtak 2005/403/EF av 25. mai 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 89/106/EØF vedrørende klasser for utvendige brannegenskaper for tak og taktekninger av bestemte byggevarer ...

 • Vedtak om byggevarers egenskaper ved brannpåvirkni

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 18.10.2005
  Celexnr.: 32005D0610

  EU-KOMMISJONENS VEDTAK 2005/610/EF AV 9. AUGUST 2005 OM GJENNOMFØRING AV RÅDSDIREKTIV 89/106/EØF VEDR. KLASSIFISERING AV ENKELTE BYGGEVARERS EGENSKAPER VED BRANNPÅVIRKNING ...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 01.07.2005
  Celexnr.: 32004R1800

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1800/2004 av 15. oktober 2004 om godkjenning for 10 år for tilsetningsstoffet Cycostat 66G®, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer, til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 30.06.2005
  Celexnr.: 32003R2112

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 2112/2003 av 1. desember 2003 som korrigerer forordning (EF) nr. 1334/2003 og endrer betingelsene for godkjenning av tilsetningsstoff i gruppen mikromineraler som tilsetning til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 30.06.2005
  Celexnr.: 32003R1334

  Kommisjonsforordning (EF) nr 1334/2003 av 25. juli 2003 som endrer betingelser for godkjenning av en del mikromineraler som tilsetningsstoff til fôr...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 30.06.2005
  Celexnr.: 32003R0355

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 355/2003 av 20. februar 2003 om godkjenning av avilamycin som tilsetningsstoff til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 30.06.2005
  Celexnr.: 32003R1831

  Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1831/2003 av 22. september 2003 om tilsetningsstoff til fôrvarer...

 • Fôr - tilsetningsstoffer

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 30.06.2005
  Celexnr.: 32003R1852

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 1852/2003 av 21. oktober 2003 om 10 års godkjenning av koksidiostatika brukt i fôrvarer...

 • Rapportering av planer og programmer for lokal luf

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 21.12.2004
  Celexnr.: 32004D0224 KOM-nr.: KOM(2004)491

  Kommisjonsbeslutning om rapportering av planer og programmer under direktiv om lokal luftkvalitet...

Til toppen