Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 58680 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Enklere å velge kvalitet i byggenæringen

  28.03.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag foreslår han styrking av sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs.

 • Høring – Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

  27.03.2015 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  NB: Denne høringen hadde frist 27. mars 2015. Fristen er nå utløpt, men det er fremdeles mulig å levere svar her.

  Høringsfrist: 10.04.2015 Status: På høring

 • Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)

  27.03.2015 Forskrift Samferdselsdepartementet

  Denne forskriften skal sikre at elektroniske trafikantbetalingssystemer i Norge blir klargjort for å virke sammen med øvrige trafikantbetalingssystemer i Europa.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Næringsparkkrysset på E6 i Ullensaker: Penger å spare på samkjøring av veiprosjekter

  27.03.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må unngå at nærliggende veiprosjekter bygges stykkevis og delt, til irritasjon for bilistene og økte kostnader for samfunnet. Det risikerer vi ved at Flyplasskrysset og Næringsparkkrysset på E6 bygges separat. Ansvaret for prosjektene ligger på ulike steder, og vi gjør derfor nå et forsøk på å samordne fremdriften i disse to prosjektene. Det kan kutte samlede kostnader i prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Svar på spørsmål om norske ambassaders kulturarrangementer

  27.03.2015 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om kulturarrangementer finansiert av norske ambassader må ha et næringslivsperspektiv.

 • Svar på skriftleg spørsmål om Tisa-forhandlingane

  27.03.2015 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende har svart på eit spørsmål frå Liv Signe Vavarsete (Sp) om Tisa-forhandlingane.

 • Svar på spørsmål om kultursamarbeidet med Russland

  27.03.2015 Spørretimespørsmål og svar Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Anniken Huitfeldt (Ap) om Utenriksdepartementet vil styrke kultursamarbeidet med Russland i 2015.

 • Mange innspill til samferdselsministeren: - Vil fremme økt sykkelglede

  27.03.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Vi må gjøre det enklere å sykle i hverdagen, slik at flere velger sykkel som transportmiddel. Regjeringen er opptatt av å legge til rette for mer sykling, både gjennom bevilgninger og forenklinger i lovverket. I år er det planlagt utbygging av 140 kilometer med gang- og sykkelveier. Det er om lag 30 prosent mer enn i 2014. Sammen med Krf og Venstre har regjeringen i tillegg fått på plass en egen belønningsordning som skal stimulere til mer sykling. Vi arbeider samtidig med å se på hvordan sykkelveiene kan bygges mer effektivt, slik at vi får mest mulig sykkelvei for pengene.

 • Diskuterte nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet

  27.03.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  Hvordan man kan styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet mellom de nordiske landene ble diskutert på en konferanse i Brussel nylig. Representanter fra de nordiske land, EU og NATO deltok.

 • Prekvalifisering av Origo Exploration

  27.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Origo Exploration AS er prekvalifisert som rettighetshaver på norsk kontinentalsokkel.