Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 59015 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Regjeringen lanserer Norges første dyrepoliti-prosjekt

  28.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet fokus på bekjempelse av dyrevelferdskriminalitet. Departementene har i fellesskap ledet en arbeidsgruppe som har utarbeidet tiltak for å styrke politiets rolle i dyrekrimsaker.

 • Møte om jordskjelvkatastrofen i Nepal

  27.04.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende møter norske hjelpeorganisasjoner som yter nødhjelp i de jordskjelvrammede områdene i Nepal.

 • Digital Single Market

  27.04.2015 Letter Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  This letter was sent on 27 February 2015

 • Leie av skip til Middelhavet

  27.04.2015 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  En rekke aktører har tatt kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og tilbudt sin assistanse til Norges bidrag til fellesoperasjonen Triton i Middelhavet.

 • Koordinerer digitaliseringen av Europa

  27.04.2015 Nyhet Utenriksdepartementet

  6. mai er det ventet at Europakommisjonen legger frem planene for et digitalt indre marked. Sentralt plassert i arbeidet med dette sitter den norske nasjonale eksperten Trond Helge Bårdsen.

 • Statskog investerer i ny norsk industri

  27.04.2015 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog har gått inn som 20 prosent eier i bioenergiselskapet Arba Follum AS. Selskapet Arba Follum AS planlegger å bygge en biokullfabrikk på Follum ved Hønefoss, og ble etablert i samarbeid mellom Viken Skog SA og Arbaflame AS i 2014. Arba Follum er eid av Viken Skog (40 prosent), Arbaflame (40 prosent) og Statskog (20 prosent).

 • Statssekretær Morten Høglund til Mexico og USA

  27.04.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Statssekretær Morten Høglund reiser til Mexico og USA (California) for bilaterale møter 27. april til 1. mai. Programmet består også av en rekke næringslivsarrangementer.

 • Utvekslet syn på sikkerhetspolitiske utviklingstrekk på Vest-Balkan

  27.04.2015 Nyhet Forsvarsdepartementet

  24. april 2015 gjennomførte statssekretær i Forsvarsdepartementet Øystein Bø samtaler med sin kollega fra Bosnia-Hercegovina, Emir Suljagic.

 • Norden går sammen mot ekstremisme

  27.04.2015 Tale/artikkel Radikalisering

  De nordiske landene er frie, åpne og demokratiske samfunn, og det skal de fortsatt være. Men de tragiske terrorhandlingene i Paris og København er dessverre bare to av mange eksempler på krefter som ønsker å vende ryggen til våre grunnleggende verdier, skriver fire nordiske statsråder i en kronikk i VG.

 • Høring - anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge fra 1. april 2017

  27.04.2015 Høring Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet ber om innspill i forbindelse med arbeidet med nytt anbud på regionale ruteflyginger i Nord-Norge Norge fra 1. april 2017.

  Høringsfrist: 01.09.2015 Status: På høring