Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 57238 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Buplikta for prestar vert oppheva

  05.03.2015 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringa avviklar buplikta for prestar frå 1. september i år og innfører ei ny bustadordning for prestar. Den nye ordninga vil sikre at prestar får tilbod om bustad der det er naudsynt for å sikre rekruttering til prestetenesta.

 • Holdt innlegg på Norweadagen

  05.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Tord Lien holdt i dag innlegg på Norweadagen i Gamle Logen i Oslo.

 • Enova støttet nær 6000 energi- og klimaprosjekter i 2014

  05.03.2015 Nyhet Olje- og energidepartementet

  I 2014 støttet Enova om lag 1400 prosjekter i næringslivet og offentlig sektor, og 4500 tiltak i bolig. Til sammen ga dette et energi- og klimaresultat på 1,7 terawattimer (TWh). Dette tilsvarer elektrisitetsforbruket til alle husholdninger i Drammen, Fredrikstad og Tromsø.

 • Kvote for vågekval i 2015

  05.03.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriministeren har fastsett ein kvote på 1286 dyr i vågekvalfangsten i 2015.

 • Nordic Defence Ministers Meeting 10.-11. March

  05.03.2015 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  The Nordic Defence Ministers will meet in Arvidsjaur and Luleå in Sweden, on 10.–11. March.

 • 1924: Bør Bergens Tidende få Offisielt?

  05.03.2015 Artikkel Statsministerens kontor

  I april-mai 1924 måtte bergenser og statsminister Johan L. Mowinckel ta stilling til om Bergens Tidendes Kristiania-kontor skulle få motta publikasjonen Offisielle meddelelser fra Statsrådet. Det var uenighet om saken i Statssekretariatet.

 • Høring - FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

  05.03.2015 Høring Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Departementet sender med dette rapporten "FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)" på høring.

  Høringsfrist: 16.04.2015 Status: På høring

 • Husly til internt fordrevne personer i Gaza

  05.03.2015 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Norge gir 38 millioner kroner til husly for familier som mistet hjemmene sine under konflikten i 2014. - Vinteren i Gaza skaper store utfordringer for familier som ikke har beboelige hjem. Det haster derfor å bidra til å bedre levekårene for de mest utsatte menneskene i Gaza, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Praktikant til ambassaden i Dublin høsten 2015

  05.03.2015 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassade i Dublin har ledig praktikantplass høsten 2015. Søknadsfrist er 6. april 2015, med tiltredelse primo juli 2015.

 • Praktikantopphold ved ambassaden i Beograd høsten 2015

  05.03.2015 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den norske ambassade i Beograd lyser med dette ut plass for studentpraktikant høsten 2015. Søknadsfrist er lørdag 11. april 2015. med tiltredelse 1. juli 2015.