Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-10 av 59679 treff

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regelverk for tilskuddsordning til frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge

  22.05.2015 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 22. mai 2015, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak i tråd med Prop. 119 S (2014-2015) kap. 471, post 72.

 • Startskudd for "Ny NTP": - En offensiv og fremtidsskuende transportplan

  22.05.2015 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. H/FrP-regjeringen igangsetter nå arbeidet med ny NTP, og foreslår flere viktige grep. Den formelle planperioden utvides fra 10 til 12 år, og det skal lages et perspektiv mot 2050. Nye samferdselsprosjekter vil fortsatt være en viktig del av NTP, men vi ønsker større fokus på vedlikehold, klima og bruk av teknologi. Økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, en egen godsstrategi samt en motorveiplan står også på agendaen.

 • Høring - forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet

  22.05.2015 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om fritak for dokumentavgift og omregistreringsavgift ved omorganiseringer med skattemessig kontinuitet.

  Høringsfrist: 21.08.2015 Status: På høring

 • Høring – avgiftsfritak ved omorganisering av virksomheter

  22.05.2015 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender på høring et forslag om at virksomheter som kan omorganiseres skattefritt heller ikke skal betale dokumentavgift for eiendom eller omregistreringsavgift for kjøretøy. Forslaget forenkler omorganisering og letter omstilling i næringslivet.

 • Miniøya 2015

  30.05.2015 Kalenderhendelse Statsministerens kontor

  Statsministeren er til stades på barnefestivalen Miniøya 2015 på Tøyen i Oslo.

  Tidspunkt: 30.05.2015, kl 13:45

 • Festspela i Bergen

  27.05.2015 Kalenderhendelse Statsministerens kontor

  Statsministeren deltek og taler ved opninga av festspela i Bergen.

  Tidspunkt: 27.05.2015, kl 00:00

 • Opnar nye Troldsalen

  26.05.2015 Kalenderhendelse Statsministerens kontor

  Statsministeren opnar nye Troldsalen på Edvard Grieg Museum på Troldhaugen i Bergen.

  Tidspunkt: 26.05.2015, kl 20:00

 • Dialogmøte om regjeringas arbeid med ein ny plan for opptrapping på rusfeltet

  26.05.2015 Kalenderhendelse Statsministerens kontor

  Statsministeren og helse- og omsorgsministeren inviterer saman med samarbeidspartia Kristelig Folkeparti og Venstre til eit dialogmøte om regjeringas arbeid med ein ny plan for opptrapping på rusfeltet.

  Tidspunkt: 26.05.2015, kl 11:15

 • Europeisk IKT-politikk

  26.05.2015 Kalenderhendelse Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg opnar Kommunal- og moderniseringsdepartementets konferanse om europeisk IKT-politikk.

  Tidspunkt: 26.05.2015, kl 08:45

 • Statsministerens program veke 22

  22.05.2015 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltek denne veka mellom anna ved opninga av festspela i Bergen.