Cuba - reiseinformasjon

Fra og med 1. januar må alle reisende til Cuba fremvise et sertifikat for negativt resultat av PCR-RT test for Sars Cov-2, fra gyldig testsenter, utført mindre enn 72 timer før ankomst. Ved innreise til Cuba blir en pålagt å gjennomføre to PCR-tester, én ved ankomst og én fem dager senere. I påvente av siste resultat, må det gjennomføres karantene på egnet sted. Først etter negativt resultat på siste test, kan man forlate karantenestedet. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

REISERÅDET ER SIST OPPDATERT: 27. AUGUST 2021 - FORTSATT GYLDIG

Hva er UDs reiseråd til nordmenn?

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Det er gjort unntak for enkelte land og områder som enten er eller har vært på EUs tredjelandsliste.

I tillegg til EU/EØS, Sveits og Storbritannia er følgende land og områder unntatt fra UDs globale reiseråd: Albania, Aserbajdsjan, Australia, Bosnia-Hercegovina, Canada, Israel, Japan, Kosovo, Moldova, Montenegro, New Zealand, Nord-Makedonia, Qatar, Saudi-Arabia, Serbia, Singapore, Sør-Korea, Taiwan, Ukraina og USA.

Det globale reiserådet gjelder til 1. oktober 2021.

Norske statsborgere trenger visum og reiseforsikring for å besøke Cuba. Vennligst kontakt Cubas ambassade i Oslo for oppdatert informasjon om cubanske visumbestemmelser.

Turistvisum gir tillatelse til opphold i 30 dager og kan forlenges med 30 dager til  (unntaksvis ytterligere 30 dager som utgjør 90 dager totalt). Man kan søke om forlengelse av turistvisum ved et immigrasjonskontor på Cuba. Den cubanske ambassaden i Oslo kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Alle reisende til Cuba må ha reiseforsikring som dekker alle medisinske utgifter. For mer informasjon, se avsnittet om «Reiseforsikring».

Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til cubansk politi og kontakte den norske ambassaden i Havanna. Se ambassaden nettside for kontaktinformasjon eller avsnittet for «Kontaktinformasjon og kart».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelser kan endre seg raskt. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser til det enkelte land. Se avsnittet for «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Trafikk. Ulykkesfrekvensen i trafikken er høy. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terrortrusselen vurderes som lav.

Koronavirus (covid-19): Cubanske myndigheter har innført en rekke tiltak for å begrense smitten av koronaviruset, inkludert nye retningslinjer for inn- og utreise.

Fra og med 10. januar 2021 må alle reisende til Cuba dokumentere negativt resultat av PCR-RT-test for Sars Cov-2, fra et gyldig testsenter, utført mindre enn 72 timer før ankomst til Cuba. Ved innreise til Cuba blir alle pålagt å gjennomføre PCR-test ved ankomst og en ny test fem dager senere. I påvente av resultatene på PCR-prøvene må karantene gjennomføres på egnet, statsautorisert sted. Først etter negativt resultat på den siste PCR-testen, kan man forlate karantenestedet. Dersom PCR-prøven er positiv, vil vedkommende bli fraktet til et sykehus eller et statsautorisert oppholdssted for videre testing og observasjon.

Den reisende vil selv være ansvarlig for kostnader som dette medfører. Situasjonen endrer seg kontinuerlig og preges av uforutsigbarhet. Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forholde seg til situasjonen.

Uavhengig av om man er vaksinert mot covid-19 eller ikke vil alle bli pålagt karantene ved innreise til Cuba.

Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.

***

Medisinsk behandling på Cuba oppfyller vanligvis ikke norske standarder, og mangel på medisinsk utstyr, medisiner og sengeplasser forekommer. Reisende til Cuba bør ta med seg både reseptbelagte medisiner og reseptfrie legemidler, inkludert dokumentasjon om innhold og behov.

Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Mathygienen er stort sett god. Dengue og zika forekommer. 

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttet.

Cuba er en relativt trygg destinasjon sammenliknet med andre land i Latin-Amerika. Voldskriminalitet rammer i liten grad utlendinger og kriminalitetsraten vurderes som lav. Lommetyveri er den mest vanlige form for kriminalitet som kan ramme turister.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til cubansk politi.

I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendige å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer, oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon.

Det er fare for jordskjelv på Cuba og i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med cubanske myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Cuba oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon, bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no

Myntenhet: Fra og med januar 2021 er det kun cubanske pesos ("moneda nacional"/MN) som brukes på Cuba. CUC (peso convertible) er ikke lenger i bruk. Dollar tas derimot mer og mer i bruk og mange cubanere ønsker betaling i amerikanske dollar. Offisiell vekslingskurs: 1 USD = 24 cubanske pesos.

Uttak i minibank: Visa er det eneste kortet som fungerer i minibanker. American Express, Diners og andre kredittkort tilsluttet bank i USA aksepteres ikke (jf. USAs handelsblokade).

Pengeoverføring fra Norge: Alle overførsler må skje i norske kroner og ikke i amerikanske dollar. Du må kontakte din bank i Norge for å undersøke om det er mulig å utføre pengeoverføringer til en cubansk konto. Det er også mulig å overføre penger via det cubanske forsikringsselskapet Asistur

Mangel på varer og drivstoff: Cuba preges av varemangel. Det er generelt utfordrende å finne vanlige matvarer i butikkene, så eventuelle kostbehov bør medbringes fra Norge såfremt cubanske importregler tillater det. Det er tidvis mangel på drivstoff på Cuba.

Bilulykker og erstatningsansvar: Dersom det inntreffer en ulykke der en cubansk statsborger blir drept, resulterer dette ofte i fengselsstraff for den utenlandske statsborgeren, uavhengig av skyldspørsmål. I forbindelse med ulykker med mindre personskader eller skade på annet kjøretøy må man, uavhengig av skyldspørsmål, belage seg på å leie advokat og å måtte gi en kompensasjon til den skadelidende.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. januar, 1. mai, 25.-27. juli, 10. oktober, 25. desember og 31. desember.

Ambulanse: 104

Brann: 105

Politi/nødtelefon: 106

Kystvakt: 107

Samtaler til Cuba: + 53 + nr.

Samtaler fra Cuba: 119 + landkode + nr.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Cuba. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Cuba