Cuba - reiseinformasjon

Fra og med 5. januar 2022 må man ved innreise til Cuba fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat og negativ PCR-RT-test for Sars Cov-2, fra gyldig testsenter, utført mindre enn 72 timer før avreise. Barn under 12 år og personer med legeattest som bekrefter at de ikke kan vaksineres av medisinske årsaker, er unntatt kravet om å fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat. Helsepersonell vil være synlig på flyplassen og vil utføre sporadiske PCR-tester, særlig om noen har symptomer. Man må fremdeles fylle ut helseerklæringsskjema. Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til Det cubanske turistdepartementet. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

Norske statsborgere trenger visum og reiseforsikring for å besøke Cuba. Vennligst kontakt Cubas ambassade i Oslo for oppdatert informasjon om cubanske visumbestemmelser.

Turistvisum gir tillatelse til opphold i 30 dager og kan forlenges med 30 dager til  (unntaksvis ytterligere 30 dager som utgjør 90 dager totalt). Man kan søke om forlengelse av turistvisum ved et immigrasjonskontor på Cuba. Den cubanske ambassaden i Oslo kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Alle reisende til Cuba må ha reiseforsikring som dekker alle medisinske utgifter. For mer informasjon, se avsnittet om «Reiseforsikring».

Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til cubansk politi og kontakte den norske ambassaden i Havanna. Se ambassaden nettside for kontaktinformasjon eller avsnittet for «Kontaktinformasjon og kart».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelse kan endre seg. Man finner oppdatert informasjon om innreise på nettsidene til Det cubanske turistministeriet. Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjenlende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Sikkerhetssituasjonen på Cuba er generelt sett relativt god, og en av de beste i regionen.

Trafikk: Det er mulig for turister å leie bil på Cuba. Mange kjøretøy, inklusive offentlig transport, og veinettet er imidlertid dårlig vedlikeholdt. Det anbefales å vise stor aktsomhet i trafikken både som kjørende og gående, og særlige om natten. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terrortrusselen anses som lav.

Politisk situasjon: Protester fant sted på Cuba 11. juli 2021 og ytterligere protester er planlagt. Det anbefales å unngå demonstrasjoner eller store forsamlinger, holde seg orienterte om utviklingen og følge råd fra lokale myndigheter. I perioder med økt spenning kan tilgang til internett være begrenset.

Koronavirus (covid-19):

Fra og med 5 januar 2022 må man ved innreise til Cuba fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat og negativ PCR-RT-test for Sars Cov-2, fra gyldig testsenter, utført mindre enn 72 timer før avreise. Barn under 12 år og personer med legeattest som bekrefter at de ikke kan vaksineres av medisinske årsaker, er unntatt kravet om å fremvise gyldig vaksinasjonssertifikat.  Helsepersonell vil være synlig på flyplassen og vil utføre sporadiske PCR-tester, særlig om noen har symptomer. Man må fremdeles fylle ut helseerklæringsskjema. Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til Det cubanske turistdepartementet. Innreiseregler kan endres raskt. Reisende kan fylle ut registreringsskjema ved innreise her: DViajeros (gob.cu)

Bruk av munnbind er påbudt på alle offentlige steder, også for barn.

Tilreisende som får positiv covid-19-test eller viser symptomer på covid-19 vil blir henvist til dedikerte sykehus for videre testing og isolering. Det er den reisende selv som må betale for dette.

Situasjonen kan endre seg på kort tid. Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forhold seg til situasjonen.

Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til Det cubanske turistdepartementet og Det cubanske helsedepartementet.

Man kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.  

***

Medisinsk behandling på Cuba oppfyller vanligvis ikke norske standarder, og mangel på medisinsk utstyr, medisiner og sengeplasser forekommer. Reisende til Cuba bør ta med seg reseptbelagte medisiner og reseptfrie legemidler, inkludert dokumentasjon om innhold og behov.

Det anbefales ikke å drikke vann fra springen. Mathygienen er stort sett god. Dengue og zika forekommer.

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttet.

Cuba regnes som en relativt trygg destinasjon sammenliknet med andre land i regionen. Voldskriminalitet rammer liten grad utlendinger og kriminalitetsraten anses som lav. Lommetyveri er den mest vanlige form for kriminalitet som kan ramme turister.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til cubanske politi.

I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendige å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer, oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon.

Det er fare for jordskjelv på Cuba og i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med cubanske myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Cuba oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon, bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Myntenhet: Fra og med januar 2021 er det kun cubanske pesos ("moneda nacional"/MN) som brukes på Cuba. CUC (peso convertible) er ikke lenger i bruk. Dollar og Euro tas derimot mer og mer i bruk og mange cubanere ønsker betaling i disse valutane. Offisiell vekslingskurs: 1 USD = 24 cubanske pesos // 1 Euro = 27 cubanske pesos.

Uttak i minibank: Visa er det eneste kortet som fungerer i minibanker. American Express, Diners og andre kredittkort tilsluttet bank i USA aksepteres ikke (jf. USAs handelsblokade).

Pengeoverføring fra Norge: Alle overførsler må skje i norske kroner eller euro og ikke i amerikanske dollar. Du må kontakte din bank i Norge for å undersøke om det er mulig å utføre pengeoverføringer til en cubansk konto. Det er også mulig å overføre penger via det cubanske forsikringsselskapet Asistur

Mangel på varer og drivstoff: Cuba preges av varemangel. Det er generelt utfordrende å finne vanlige matvarer i butikkene, så eventuelle kostbehov bør medbringes fra Norge såfremt cubanske importregler tillater det. Det er tidvis mangel på drivstoff på Cuba.

Bilulykker og erstatningsansvar: Dersom det inntreffer en ulykke der en cubansk statsborger blir drept, resulterer dette ofte i fengselsstraff for den utenlandske statsborgeren, uavhengig av skyldspørsmål. I forbindelse med ulykker med mindre personskader eller skade på annet kjøretøy må man, uavhengig av skyldspørsmål, belage seg på å leie advokat og å måtte gi en kompensasjon til den skadelidende.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. januar, 1. mai, 25.-27. juli, 10. oktober, 25. desember og 31. desember.

Ambulanse: 104

Brann: 105

Politi/nødtelefon: 106

Kystvakt: 107

Samtaler til Cuba: + 53 + nr.

Samtaler fra Cuba: 119 + landkode + nr.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Cuba. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Cuba