Cuba - reiseinformasjon

Det er ikke lenger nødvendig å fremvise vaksinasjonssertifikat eller negativ PCR-RT-test for covid-19 ved innreise. Helsepersonell vil fremdeles være synlig på flyplassen og utfører sporadiske PCR-tester, særlig om noen har symptomer. Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til det cubanske turistdepartementet. Reisende må fylle ut registreringsskjema ved innreise. For mer om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse.

Norske statsborgere trenger visum og reiseforsikring for å besøke Cuba. Vennligst kontakt Cubas ambassade i Oslo for oppdatert informasjon om cubanske visumbestemmelser.

Turistvisum gir tillatelse til opphold i 30 dager og kan forlenges med 30 dager til  (unntaksvis ytterligere 30 dager som utgjør 90 dager totalt). Man kan søke om forlengelse av turistvisum ved et immigrasjonskontor på Cuba. Den cubanske ambassaden i Oslo kan kontaktes for ytterligere informasjon.

Alle reisende til Cuba må ha reiseforsikring som dekker alle medisinske utgifter. For mer informasjon, se avsnittet om «Reiseforsikring».

Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til cubansk politi og kontakte den norske ambassaden i Havanna. Se ambassaden nettside for kontaktinformasjon eller avsnittet for «Kontaktinformasjon og kart».

Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelse kan endre seg. Man finner oppdatert informasjon om innreise på nettsidene til Det cubanske turistministeriet eller på dviajeros (gob.cu). Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjenlende innreisebestemmelser. Se avsnittet om «Helse» for innreiseregler knyttet til covid-19-pandemien.

Sikkerhetssituasjonen på Cuba er generelt sett relativt god, og en av de beste i regionen.

Trafikk: Det er mulig for turister å leie bil på Cuba. Mange kjøretøy, inklusive offentlig transport, og veinettet er imidlertid dårlig vedlikeholdt. Det anbefales å vise stor aktsomhet i trafikken både som kjørende og gående, og særlige om natten. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terrortrusselen anses som lav.

Politisk situasjon: Protester fant sted på Cuba 11. juli 2021 og nye protester kan forekomme. Det anbefales å unngå demonstrasjoner eller store forsamlinger, holde seg orienterte om utviklingen og følge råd fra lokale myndigheter. I perioder med økt spenning kan tilgang til internett være begrenset.

Koronavirus (covid-19): Det er ikke lenger behov for å fremvise vaksinasjonssertifikat eller negativ PCR-RT-test for Sars Cov-2. Helsepersonell vil fremdeles være synlig på flyplassen og utfører sporadiske PCR-tester, særlig om noen har symptomer.  Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til det cubanske turistdepartementet. Innreiseregler kan endres raskt. Reisende må fylle ut registreringsskjema ved innreise her: DViajeros (gob.cu).

Det er påbud om munnbind på flyplasser og sykehus, og om du har symptomer på covid-19. Cubanske helsemyndigheter anbefaler å bruke munnbind når sosial distansering er vanskelig.

Situasjonen kan endre seg på kort tid. Norske reisende bør holde seg oppdatert om hvordan koronaviruset utvikler seg i landet og følge med på lokale myndigheters råd, veiledning og anvisninger om hvordan man skal forhold seg til situasjonen.

Oppdatert informasjon kan leses på nettsidene til det cubanske turistdepartementet og det cubanske helsedepartementet.

Man kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider. Se også UDs svar på ofte stilte spørsmål om utenlandsreiser og koronavirus.  

***

Medisinsk behandling på Cuba oppfyller vanligvis ikke norske standarder, og mangel på medisinsk utstyr, medisiner og sengeplasser forekommer. Reisende til Cuba bør ta med seg reseptbelagte medisiner og reseptfrie legemidler, inkludert dokumentasjon om innhold og behov.

En bør drikke mineralvann fra flaske eller koke drikkevannet. Mathygienen er stort sett god.

Denguefeber og zikavirus forekommer på Cuba. Begge sykdommer spres gjennom myggstikk. For mer informasjon og anbefalinger se Folkehelseinstituttets sider om Denguefeber og Zika.

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise i utlandet henvises det til Folkehelseinstituttet.

Cuba regnes som en relativt trygg destinasjon sammenliknet med andre land i regionen. Voldskriminalitet rammer liten grad utlendinger og kriminalitetsraten anses som lav. Lommetyveri er den mest vanlige form for kriminalitet som kan ramme turister.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til cubanske politi.

I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendige å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer, oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon.

Det er fare for jordskjelv på Cuba og i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med cubanske myndigheter.

Norske borgere som oppholder seg i kortere eller lengre tid på Cuba oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon, bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Betaling: Fra og med januar 2021 er det kun cubanske pesos CUP ("moneda nacional"/MN) som brukes på Cuba. CUC (peso convertible) er ikke lenger i bruk. Dollar og Euro godtas derimot mer og mer og mange ønsker betaling i disse valutaene. Fra og med 5. august 2022 er offisiell vekslingskurs for privatpersoner: 1 USD = 120 cubanske pesos // 1 Euro = 122,13600 cubanske pesos. For oppdaterte kurser henvises det til Cubas sentralbank.

Man kan ta ut CUP i minibanker, men disse kan til tider være ustabile. Visakort tilknyttet en norsk bank kan stort sett benyttes. American Express, Diners og andre kredittkort tilsluttet bank i USA aksepteres ikke (jf. USAs handelsblokade). De fleste transaksjoner skjer i kontanter, og det anbefales å ta med nok kontanter (Euro/USD) til å dekke hele oppholdet på Cuba.

Pengeoverføring fra Norge: Alle overføringer må skje i norske kroner eller euro og ikke i amerikanske dollar. Du må kontakte din bank i Norge for å undersøke om det er mulig å utføre pengeoverføringer til en cubansk konto. Det er også mulig å overføre penger via det cubanske forsikringsselskapet Asistur

Mangel på varer og drivstoff: Cuba preges av varemangel. Det er generelt utfordrende å finne vanlige matvarer i butikkene, så eventuelle kostbehov bør medbringes fra Norge såfremt cubanske importregler tillater det. Det er tidvis mangel på drivstoff på Cuba.

Bilulykker og erstatningsansvar: Dersom det inntreffer en ulykke der en cubansk statsborger blir drept, resulterer dette ofte i fengselsstraff for den utenlandske statsborgeren, uavhengig av skyldspørsmål. I forbindelse med ulykker med mindre personskader eller skade på annet kjøretøy må man, uavhengig av skyldspørsmål, belage seg på å leie advokat og å måtte gi en kompensasjon til den skadelidende.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. januar, 1. mai, 25.-27. juli, 10. oktober, 25. desember og 31. desember.

Ambulanse: 104

Brann: 105

Politi/nødtelefon: 106

Kystvakt: 107

Samtaler til Cuba: + 53 + nr.

Samtaler fra Cuba: 119 + landkode + nr.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Cuba. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Cuba