Cuba - reiseinformasjon

Cuba regnes som en relativ trygg destinasjon sammenlignet med andre land i regionen. Cuba befinner seg i en økonomisk krise og preges av varemangel, som kan by på utfordringer. Vi anbefaler alle reisende å registrere seg på UDs reiseregistrering og å laste ned appen Reiseklar.

Visum: Norske statsborgere trenger visum og reiseforsikring for å besøke Cuba. Enkelte forsikringsselskaper dekker ikke reiser til Cuba. Sjekk alltid at du har gyldig forsikring før du reiser. Vennligst kontakt ditt reiseselskap eller Cubas ambassade i Oslo for oppdatert informasjon om cubanske visumbestemmelser.

Alle reisende til Cuba må ha reiseforsikring som dekker alle medisinske utgifter.

Pass: Hvis du mister pass, nasjonalt ID-kort, reisebevis eller oppholdskort, må du melde tapet til cubansk politi og kontakte Den norske ambassaden i Havanna. Se ambassadens nettside for kontaktinformasjon eller avsnittet for «Kontaktinformasjon og kart».

Ved innreise er det obligatorisk å fylle ut innreiseskjema på dviajeros (gob.cu). Det gjøres oppmerksom på at innreisebestemmelse kan endre seg. Man kan finne oppdatert informasjon om innreise på nettsidene til det cubanske turistministeriet.

Det er den reisendes ansvar å påse at reisedokument er gyldig for innreise og gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende innreisebestemmelser.

Innreise til USA etter besøk på Cuba: Etter at Cuba ble inkludert på USAs liste over stater som støtter terrorisme (januar 2021) kan reisende som har besøkt Cuba ikke benytte seg av USAs elektroniske system for reisegodkjennelse (Esta) for innreise til USA. Før innreise til USA, må reisende søke om visum på en amerikansk ambassade utenfor Cuba. Ta kontakt med nærmeste amerikanske ambassade for gjeldende innreisekrav til USA før du reiser til Cuba. For mer informasjon om visum, besøk U.S. Visas (state.gov).

Sikkerhetssituasjonen på Cuba er generelt sett relativt god, og en av de beste i regionen.

Trafikk: Det er mulig for turister å leie bil på Cuba. Mange kjøretøy, inklusive offentlig transport, og veinettet er imidlertid dårlig vedlikeholdt. Det anbefales å vise stor aktsomhet i trafikken både som kjørende og gående, og særlige om natten. Vær forsiktig ved kryssing av veier, selv i lyskryss.

Terrortrusselen anses som lav.

Politisk situasjon: Man har sett en økning i demonstrasjoner de siste årene. Det anbefales å unngå demonstrasjoner eller store forsamlinger, holde seg orienterte om utviklingen og følge råd fra lokale myndigheter. I perioder med økt spenning kan tilgang til internett være begrenset.

Sykehus og behandling: Medisinsk behandling på Cuba oppfyller ikke norske standarder, og mangel på medisinsk utstyr, medisiner og sengeplasser kan vanskeligjøre tilstrekkelig behandling. Reisende til Cuba bør ta med seg reseptbelagte medisiner og reseptfrie legemidler, inkludert dokumentasjon om innhold og behov. 

Vann: Det anbefales å drikke vann fra flaske eller koke drikkevannet. Mathygienen er stort sett god. 

UV-stråling: Cuba har et varmt klima og sterk sol. Vær derfor nøye med solbeskyttelsen.  

Vaksine: Denguefeber og zikavirus forekommer på Cuba. Begge sykdommer spres gjennom myggstikk. For mer informasjon og anbefalinger se Folkehelseinstituttets sider om Denguefeber og Zika

For offisielle helsefaglige reiseråd og veiledning til nordmenn på reise til Cuba, se sidene til Folkehelseinstituttet. 

Cuba regnes som en relativt trygg destinasjon sammenliknet med andre land i regionen. Voldskriminalitet rammer liten grad utlendinger og kriminalitetsraten anses som lav. I kjølvannet av den økonomiske og sosiale krisen ser man imidlertid antydninger til økt vinningskriminalitet, spesielt på nattestid. Reisende bør utvise forsiktighet og ta nødvendige forholdsregler. Lommetyveri er den mest vanlige form for kriminalitet som kan ramme turister.

Ved ran, tyveri, tap av penger, pass og andre verdisaker må dette umiddelbart meldes til cubansk politi.

Orkansesong: I perioden fra juni til november er det orkansesong i Karibia. Det er nødvendige å gjøre forberedelser i forkant av varslede orkaner. Man bør sikre at man har tilgang til det man behøver for å klare seg i den umiddelbare fasen i etterkant av orkaner. Under og etter orkaner oppstår det ofte perioder med svekket infrastruktur, bortfall av elektrisitet og skader på bygningsmasser. Restauranter og butikker kan være stengt. Det kan være utfordrende å oppdrive vann, mat og kontanter. Hvis en orkan inntreffer, oppfordres nordmenn som oppholder seg i berørte områder til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger. I tillegg til lokale medier er National Hurricane Center en nyttig kilde til oppdatert informasjon.

Jordskjelv: Det er fare for jordskjelv på Cuba og i Karibia, og nordmenn oppfordres til å gjøre seg kjent med forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv. For ytterligere informasjon om forholdsregler, vennligst ta kontakt med cubanske myndigheter.

Norske borgere med kortere eller lengre opphold på Cuba oppfordres til å registrere seg på reiseregistrering.no.

Dersom man befinner seg i en krise eller nødsituasjon, bes nordmenn om å kontakte den norske ambassaden i Havanna, eller Utenriksdepartementets døgnoperative senter i Oslo. Du kan alltid nå UDs operative senter på tlf.: +47 23 95 00 00 eller per e-post: UDops@mfa.no.

Betaling: På Cuba brukes primærtcubanske pesos (CUP). Dollar og Euro godtas derimot mer og mer og mange ønsker betaling i disse valutaene. Fra og med 5. august 2022 er offisiell vekslingskurs for privatpersoner: 1 USD = 120 cubanske pesos // 1 Euro = 122,13600 cubanske pesos. For oppdaterte kurser henvises det til Cubas sentralbank. Det meste av betalinger skjer i kontakter.

Man kan ta ut CUP i minibanker, men tjenesten kan være ustabil. VISA-kort tilknyttet en norsk bank kan stort sett benyttes på større hoteller. American Express, Diners og andre kredittkort tilsluttet bank i USA aksepteres ikke (jf. USAs handelsblokade). De fleste transaksjoner skjer i kontanter, og det anbefales å ta med nok kontanter (EUR/USD) til å dekke alle kostnader under oppholdet på Cuba.

Pengeoverføring fra Norge: Alle overføringer må skje i henholdsvis norske kroner eller euro. Du må kontakte din bank i Norge for å undersøke om det er mulig å utføre pengeoverføringer til en cubansk konto. Det er også mulig å overføre penger via det cubanske forsikringsselskapet Asistur

Mangel på varer og drivstoff: Cuba preges av varemangel. Det er generelt utfordrende å finne vanlige matvarer i butikkene, så eventuelle kostbehov bør medbringes fra Norge såfremt cubanske importregler tillater det. Det er tidvis mangel på drivstoff på Cuba.

Bilulykker og erstatningsansvar: Dersom det inntreffer en ulykke der en cubansk statsborger blir drept, resulterer dette ofte i fengselsstraff for den utenlandske statsborgeren, uavhengig av skyldspørsmål. I forbindelse med ulykker med mindre personskader eller skade på annet kjøretøy må man, uavhengig av skyldspørsmål, belage seg på å leie advokat og å måtte gi en kompensasjon til den skadelidende.

Nasjonale helligdager: 1. januar, 2. januar, 1. mai, 25.-27. juli, 10. oktober, 25. desember og 31. desember.

Ambulanse: 104

Brann: 105

Politi/nødtelefon: 106

Kystvakt: 107

Samtaler til Cuba: + 53 + nr.

Samtaler fra Cuba: 119 + landkode + nr.

Utenriksdepartementets døgnoperative senter (UDops): +47 23 95 00 00, e-post: UDops@mfa.no

Ambassadens hjemmeside

Ambassadens adresse: Calle 21 #307 e/H e I, El Vedado, La Habana, Cuba.

Ambassadens telefonnummer: +(53) 7842 7100, +(47) 2395 2300

Cuba. Illustrasjon: Torbjørn Vagstein
Cuba