Flere saker om temaet

Viser 61-80 av 58233 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nordisk samekonvension - Direktiv för en expertgrupp

  16.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den 7 november 2001, ändrat den 13 november 2002 Bakgrund Under Nordiska Rådets session i Reykjavik den 28 februari 1995 bestämde ansvariga ministrar att inleda arbetet med en nordisk samekonvention. Bakgrunden är samernas egen önskan om en

 • Oversendelsesbrev

  16.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til ministrene med ansvar for samiske spørsmål og sametingspresidentene i Finland, Norge og Sverige Ekspertgruppen som er oppnevnt for å utarbeide utkast til en nordisk samekonvensjon, har sluttført sitt arbeid og legger med dette fram sin

 • Om nordisk samisk samarbeid

  16.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Etter at Nordisk samarbeidsorgan for same- og reindriftsspørsmål ble opprettet ved Kgl. res. i 1964, har Norge, Sverige og Finland hatt et samarbeid i samiske spørsmål på flere nivåer.

 • Politiske utvalg og komitéer under kommunestyret

  16.08.2018 Artikkel Kommune- og regionreform

  Teksten er en forkortet versjon av Stigen, I. Hvorfor politiske utvalg og komiteer under kommunestyret. I henhold til kommunelovens § 10 og § 10 a kan kommuner opprette politiske utvalg og komiteer med bestemte oppgaver og ansvar, som

 • Nordisk samisk språkpris – Gollegiella – delt ut for andre gang

  16.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Den nordiske samiske språkprisen – Gollegiella – ble delt ut for andre gang under Nordisk ministermøte i Oslo 18. oktober. Årets vinnere er Harald Gaski og Juoni Moshnikoff. Harald Gaski, statsråd Bjarne Håkon Hanssen og Juoni

 • Forskrift om delvis allmenngjøring av Industrioverenskomsten for skips- og verftsindustrien

  16.08.2018 Forskrift Arbeids- og sosialdepartementet

  Forskriften gjelder fagarbeidere, spesialarbeidere og hjelpearbeidere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Fredskorpset vert til Norec, og flyttar til Førde

  16.08.2018 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup opna i dag Fredskorpsets nye hovudkontor i Førde og presenterte samstundes det nye namnet og den nye arbeidsinstruksen til Fredskorpset.

 • Svar på skriftleg spørsmål om å framskynde krava i gjødselvareforskrifta

  16.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om statråden vil ta initiativ til å framskynde krava i gjødselvareforskrifta.

 • Frå Fredskorpset til Norec: Klar for framtida!

  16.08.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Ei ny tid krev ei ny tilnærming til utvikling. No skiftar Fredskorpset namn for å bli godt skodd for framtida. Då Fredskorpset vart oppretta i 1963, opplevde Noreg etterlengta velstand og sysselsetjing etter krigen, skriv utviklingsminister Nikolai

  Av: Utviklingsminister Nikolai Astrup artikkel i Bergens Tidende (bt.no), 16. august

 • Utdrag frå olje- og energiminister Terje Søviknes sin kalender for veke 34

  16.08.2018 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Svar på skriftleg spørsmål om mikroplast frå kompostjord

  16.08.2018 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har svart på skriftleg spørsmål frå stortingsrepresentant (MDG) om mikroplast frå kompostjord som forureiningskjelde.

 • Forskingsprisar

  16.08.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Forskingsprisane vert delte ut for å anerkjenne framifrå vitskapeleg arbeid og auke merksemda kring forsking i samfunnet.

 • Møtedokumenter

  16.08.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Utvalgsmøter Dagsorden for møte 14. oktober 2014 Dagsorden for møte 17. september 2014

  Statskog forlenger sykkelsamarbeid

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statskog utvider samarbeidet med sykkelrittet Arctic Race of Norway med tre nye år.

 • Ansvarsområder og oppgaver i Kunnskapsdepartementet

  16.08.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Kunnskap skapes og deles på mange arenaer - fra barnehager til høyere utdanning, forskning og integrering.

 • Invitasjon til konferanse 25. september: "En dag uten satellitter"

  16.08.2018 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Satellitter er avgjørende for sikkerhet og krisehåndtering og for tjenester vi i dag tar som en selvfølge. Hvis satellittene svikter vil du kanskje først merke at internett blir uvanlig tregt og at GPS ikke fungerer. Både værvarsling, banktjenester

 • Kronikk: Handel trygger landbruket

  16.08.2018 Tale/innlegg Landbruks- og matdepartementet

  Den langvarige tørken er krevande for landbruket. Kornavlingane er lågare enn normalt. Det same gjeld for grønsaker, frukt og andre vekstar. Grovfôravlingane dekker ikkje behovet for fôr i mjølke- og kjøttproduksjonen til vinteren. Å stenge grensene

  Av: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale

 • Ønsker kandidater til Plantearven-prisen

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk genressurssenter ønsker nominasjon av kandidater til PLANTEARVEN-prisen. Prisen kan gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som har gjort en betydningsfull innsats innen bevaring og bruk av genetisk mangfold av planter.

 • Sommerserie i samarbeid med HANEN: Osteprodusent fra Trøndelag til Oste-VM

  16.08.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Munkeby ost ystes i et kloster i Levanger. Oppskriften stammer fra Cïteaux klosteret i Frankrike. I november skal Munkeby ost konkurrere i Oste-VM i Bergen.

 • Zimbabwe - reiseinformasjon

  16.08.2018 Artikkel Utenriksdepartementet

  Den politiske situasjonen i Zimbabwe har vært svært spent etter valget i juli 2018. Vi oppfordrer alle som besøker Zimbabwe om å holde seg oppdatert om sikkerhetssituasjonen der de er og unngå demonstrasjoner og store folkeansamlinger.