Flere saker om temaet

Viser 61-80 av 56398 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Miljøutfordringer for havnæringene

  16.02.2018 Tale/innlegg Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale på årsmøtet i Fiskebåt 14. februar 2018.

  Av: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

 • Oppfordrer kommunene til å rydde i ulovlige krav ved gravearbeid

  16.02.2018 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet

  Kvalifiserte foretak opplever å gå glipp av oppdrag om gravearbeid på kommunale veier på grunn av ulovlige krav om sentral godkjenning. Kommunal- og moderniseringsministeren og samferdselsministeren sender nå et brev til alle landets kommuner med

 • 11,9 millioner kroner til bedre levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

  16.02.2018 Nyhet Barne- og likestillingsdepartementet

  - Det er viktig for denne regjeringen å bidra til inkludering og skape like muligheter for alle, uavhengig av funksjonsevne. Tildeling av cirka 11,9 millioner kroner for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Innlegg på lansering av FAFO- rapport om jenters rettigheter i norsk utviklingspolitikk

  16.02.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Først vil jeg gjerne takke for invitasjonen hit, og ikke minst til forskerne i FAFO som har laget en interessant rapport som jeg gleder meg til å fordype meg i.

  Av: Utviklingsminister Nikolai Astrup

 • Regionalnytt 1 2018

  16.02.2018 Nyhetsbrev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.

 • Regionalnytt 1 2018

  16.02.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Dette nummeret av Regionalnytt handler om regionreform, det regionale nivået i Norden, og muligheter og utfordringer i et av landets nye fylker: Trøndelag.

 • The Government's Bioeconomy Strategy

  16.02.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  The Government's Bioeconomy Strategy is now available in english. The strategy was developed in a collaboration between the Ministries of Trade, Industry and Fisheries, Agriculture and Food, Climate and Environment, Education and Research, Local

 • Pris for beste statlige lærebedrift 2018

  16.02.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er din arbeidsplass statens beste lærebedrift? Send inn ditt forslag til hvem som fortjener prisen senest 20. september 2018.

 • Prioriteringer i kulturbistanden

  16.02.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I en artikkel 8. februar blandes Utenriksdepartementets støtte til kultursektoren i utviklingsland, som finansieres fra bistandsbudsjettet, sammen med arbeidet for å fremme norsk kultur i utlandet. Ordningene er forskjellige og har ulike formål.

  Av: Statssekretær Jens Frølich Holte

 • Alle sektorer fornyer, forenkler og forbedrer

  16.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Nå har alle statsråder valgt ut de viktigste forenklingstiltakene for sine sektorer fra de siste fire årene. Disse presenteres på

 • Statsministeren besøkte Seoul

  15.02.2018 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 15. februar Sør-Koreas hovedstad Seoul for politiske samtaler med president Moon Jae-in. 16. februar reiser hun til Pyeongchang for å overvære de norske utøvernes deltakelse under vinter-OL.

 • En enklere hverdag for innbyggere og næringsliv

  15.02.2018 Artikkel regjeringen.no

  Offentlig sektor har høy tillit i Norge og de fleste innbyggerne er fornøyd med tjenestene stat og kommune leverer. Det gir oss et godt utgangspunkt. Samtidig må vi være opptatt av å bygge et bærekraftig velferdssamfunn der vi forbereder oss på

 • Troms og Finnmark enige om avtale for sammenslåing

  15.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Finnmark og Troms har i dag blitt enige om en avtale for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. - Jeg er veldig glad for at fylkeskommunene har blitt enige. Nå kan de bruke kreftene på den viktige oppgaven med å bygge en ny og sterk fylkeskommune

 • Vi skal fortsatt styre norsk energipolitikk

  15.02.2018 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  I aviser landet rundt er det flere, anført av Nei til EU og enkelte fagforbund, som hevder Norge både vil miste kontroll over energiressursene og oppleve høyere strømpriser som følge av EUs tredje energimarkedspakke og deltakelsen i EUs energibyrå

  Av: Olje- og energiminister Terje Søviknes , Utenriksminister Ine Eriksen Søreide Innlegg i VG, 15. februar

 • Presseinvitasjon: Storberget og fylkesordførerne i Troms og Finnmark snakker med pressen

  15.02.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mekler Knut Storberget og fylkesrådsleder i Troms og fylkesordfører i Finnmark møter pressen torsdag ettermiddag for å gi siste status om forhandlingene om sammenslåingen.

 • Regjeringens prioriteringer for FoU på norsk sokkel

  15.02.2018 Tale/innlegg Olje- og energidepartementet

  Tale av olje- og energiminister Terje Søviknes under DEMO 2000-konferansen, som ble arrangert av Forskningsrådet 15. februar 2018.

  Av: Olje- og energiminister Terje Søviknes DEMO 2000-konferansen

 • Høring - utredning av pengestrømmer i verdikjeden for filmer og serier

  15.02.2018 Høring Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet sender med dette rapporten "Utredning av pengestrømmene i verdikjeden for norske filmer og serier" på høring. Rapporten er utarbeidet av Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI)

  Høringsfrist: 15.05.2018 Status: På høring

 • Psykologiutdannede fra ELTE-universitetet kan få norsk autorisasjon

  15.02.2018 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Kandidater som startet på masterutdanningen ved ELTE-universitetet før Helsedirektoratet endret godkjenningspraksis i 2016, skal få tilbud om et eget opplegg som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

 • Kulturdepartementet inviterer til idéverksted om forenkling av tilskuddsordninger

  15.02.2018 Nyhet Kulturdepartementet

  Staten overfører hvert år flere milliarder kroner i tilskudd til frivillige organisasjoner. Noen ordninger er store og brede, som momskompensasjonsordningen, andre er små og smale. Både frivillig sektor og staten er tjent med tilskuddsordninger som

 • Tematiske innspillsmøter våren 2018

  15.02.2018 Artikkel Kulturdepartementet

  I løpet av våren 2018 vil Kulturdepartementet invitere til tematiske innspillsmøter knyttet til konkrete problemstillinger i frivillighetsmeldingen.