Pressemeldinger

Endring i mandatet for utvalget som vurderer langsiktige perspektiver for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen har besluttet å endre mandatet til utvalget som skal vurdere hvilke utviklingstrekk internasjonalt og i finansmarkedene som kan påvirke avkastning og risiko for Statens pensjonsfond utland (SPU). Delen av mandatet hvor utvalget blir bedt om å «vurdere om dagens plassering i Norges Bank vil være den mest hensiktsmessige fremover, eller om nye utfordringer trekker i retning av utskilling» tas ut.

– Spørsmålet om fondets plassering skiller seg ut fra resten av utvalgets mandat, slik også flere påpekte da utvalget ble oppnevnt. Regjeringen legger vekt på at det skal være stabilitet rundt forvaltningen av oljefondet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Plasseringsspørsmålet har nylig vært grundig utredet, og det var bred enighet i Stortinget i 2018 og 2019 om at fondet fortsatt skal ligge i Norges Bank. Ny sentralbanklov var på plass fra 2020.

– Vi må unngå å skape usikkerhet rundt forvaltningen av fondet. Det handler også om å gi de dyktige menneskene i Norges Bank ro og forutsigbarhet i den viktige jobben de gjør på vegne av oss alle, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). 

Resten av mandatet ligger fast.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. oktober 2022. Den vil bli sendt på høring og inngå i grunnlaget for arbeidet med å utvikle forvaltningen av fondet videre.