Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 781-800 av 998 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Se opptak av konferansen om framtidens transportløsninger 21. april 2016

  12.04.2016 Artikkel Tre konferanser om grønn omstilling

  Her kan du se opptak av konferansen torsdag 21. april 2016 om framtidens transportløsninger (Transport solutions for the future).

 • Nett-tv

  Regjeringen legger frem familiemeldingen

  09.04.2016 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Fredag 15. april legger barne- og likestillingsminister Solveig Horne frem regjeringens familiemelding. Det skjer på et seminar om familiepolitikk som streames direkte her på regjeringen.no.

 • Nett-tv

  Overlevering av Forsvarets årsrapport for 2015

  08.04.2016 Nyhet Forsvarsdepartementet

  11. april 2016 fikk forsvarsminister Ine Eriksen Søreide Forsvarets årsrapport overlevert fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

 • Nett-tv

  Regjeringen vil ha om lag 10 regioner

  05.04.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem stortingsmelding om nye regioner. - Vi følger nå opp Stortingets vedtak og legger grunnlag for at det regionale nivået kan bli mer funksjonelt og ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen, sier kommunal- og

 • Nett-tv

  Styrker forvaltningen av Statens pensjonsfond

  05.04.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem Stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015.

 • Nett-tv

  Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond

  05.04.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger opp til å endre reguleringen av eiendom i SPU. Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank, innenfor en øvre ramme på 7 prosent av SPU. Det legges ikke opp

 • Nett-tv

  Regjeringen: - Nødvendige innstramninger

  05.04.2016 Pressemelding Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem det vi mener er helt nødvendige innstramninger for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk og kontroll ved grensene. En streng og rettferdig asylpolitikk er viktig for at vi skal lykkes med integreringen av de som skal

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Stortingsmelding om regionreform

  04.04.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  I juni 2015 ba Stortinget om ei melding om nye oppgåver til større regionar. Stortinget framheva større regionar som ein føresetnad for forsterka rolle og nye oppgåver.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse om Statens pensjonsfond

  31.03.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen legger tirsdag 5. april frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015. Pressen er velkommen og pressekonferansen kan følges på nett-tv.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Seminar om utfordringer som følge av aldringen av befolkningen

  29.03.2016 Pressemelding Finansdepartementet

  Torsdag 31. mars arrangerer Finansdepartementet seminaret «Utfordringer som følge av aldringen av befolkningen». En stadig økende andel eldre i befolkningen vil utfordre velferdsstaten slik vi kjenner den. På seminaret blir det holdt foredrag om

 • Nett-tv

  Strømming presentasjon av stortingsmelding om ulv

  16.03.2016 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Presentasjonen av stortingsmeldingen om ulv i norsk natur kan ses i opptak her.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om vedlikehold i transportsektoren: Her blir det aktivitet i 2016

  15.03.2016 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 17. mars kl. 12 for å presentere hvor og når det det blir vedlikeholdsarbeider på vei, jernbane og kyst i 2016. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og samferdselsminister Ketil

 • Nett-tv

  Dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene – 2016

  11.03.2016 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  KS, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og sosialdepartementet inviterer til dagskonferanse om partnerskapet i NAV-kontorene 25. april 2016, Gardermoen, Radisson Blu Airport Hotel.

 • Nett-tv

  En ny kommunelov for et sterkere lokaldemokrati

  10.03.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Sterkere lokaldemokrati og god styring av kommuner og fylkeskommuner er viktig for innbyggerne når vi skal fornye kommuneloven, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Forslag til ny kommunelov ble i dag overlevert Kommunal- og

 • Nett-tv

  Kommunalministeren mottek innstilling til ny kommunelov

  09.03.2016 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottek 10. mars kl. 12 innstillinga til ei ny kommunelov, NOU 2016:4.

 • Nett-tv

  Industrikonferansen: Diskuterer nye arbeidsplasser i norsk industri

  02.03.2016 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Onsdag 2. mars møtes næringslivet for å snakke om industriens fremtid, og for å gi innspill til regjeringens industrimelding.

 • Nett-tv

  TBU: foreløpig rapport 2016

  22.02.2016 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU): Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2016 - foreløpig rapport.

 • Nett-tv

  Etterretningstjenesten la frem sin åpne vurdering 24. februar

  22.02.2016 Pressemelding Forsvarsdepartementet

  Etterretningstjenesten la onsdag 24. februar frem sin åpne vurdering, FOKUS 2016, i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgt. 1., Oslo.

 • Nett-tv

  Ny utredningsinstruks

  19.02.2016 Nyhet Finansdepartementet

  I dag er det vedtatt ny utredningsinstruks for staten. Instruksen trer i kraft fra 1. mars 2016. Samtidig er forvaltningen av instruksen flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet med virkning fra samme dato.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Foreløpig rapport fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU)

  18.02.2016 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Mandag 22. februar kl 10.00 legger Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) fram en foreløpig rapport om grunnlaget for lønnsoppgjørene i 2016.