Pressekonferanser og andre nett-tv-sendinger

Følg pressekonferanser og andre arrangementer direkte eller se tidligere sendinger i opptak.

Pressekonferanser om koronasituasjonen

Departementene inviterer jevnlig til pressekonferanser om koronasituasjonen. Dag og klokkeslett for pressekonferansene vil vises på denne siden når tidspunktet er fastsatt.

For å kun se listen over pressekonferanser om koronasituasjonen, velg «Koronasituasjonen» under Tema nedenfor.

Viser 781-800 av 1188 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Nett-tv

  Utredning fra sentralbanklovutvalget

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget har også gått gjennom organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland.

 • Nett-tv

  22. juli-minnested i Hole kommune

  21.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterer til pressemøte om det nasjonale minnestedet i Hole kommune.

 • Nett-tv

  INVITASJON: Avfall som ressurs - presentasjon av ny stortingsmelding

  20.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger onsdag 21. juni frem en stortingsmelding om avfallspolitikkens rolle i en sirkulær økonomi med vekt på økt ombruk og materialgjenvinning.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Overrekkelse av rapporten fra Sentralbanklovutvalget

  19.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Fredag 23. juni mottar finansminister Siv Jensen (Frp) rapporten fra Sentralbanklovutvalget. I den forbindelse inviterer vi til pressekonferanse.

 • Nett-tv

  Har fastsatt ny instruks for Forsvarets bistand til politiet

  16.06.2017 Pressemelding Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  Den nye bistandsinstruksen ble fastsatt i statsråd i dag. Den er forenklet og forkortet, og vil sikre at beslutninger om bistand fra Forsvaret til politiet kan tas så raskt som mulig i en krisesituasjon.

 • Nett-tv

  Søviknes mottar rapport om nordisk energisamarbeid

  16.06.2017 Nyhet Olje- og energidepartementet

  Nordisk ministerråd ba i oktober 2015 Nokias tidligere administrerende direktør Jorma Ollila om en strategisk gjennomgang av hvordan det nordiske energisamarbeidet kan utvikles de neste fem til 10 årene.

 • Nett-tv

  Priv. til red.: Pressemøte om ny sikkerhetslov og bistandsinstruks

  15.06.2017 Pressemelding Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Statsminister Erna Solberg inviterer til pressemøte om regjeringens forslag til ny sikkerhetslov og ny instruks for forsvarets støtte til politiet. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justisminister Per Willy Amundsen vil være til stede.

 • Nett-tv

  INVITASJON: Presentasjon av klimameldingen

  15.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen legger fredag 16. juni frem en stortingsmelding om klimapolitikken. Meldingen presenterer en strategi for hvordan Norge kan oppfylle utslippsbudsjettet vi får fra EU for 2021-2030.

 • Nett-tv

  Nordisk konferanse om hatefulle ytringer

  15.06.2017 Nyhet Barne- og familiedepartementet

  Onsdag 21. juni inviterer barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til en nordisk konferanse om hatefulle ytringer i Stavanger.

 • Nett-tv

  Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo

  15.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning. 60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo.

 • Nett-tv

  Nett-TV: Presseseminar om bioteknologi

  14.06.2017 Artikkel Helse- og omsorgsdepartementet

  Sendingen starter fredag 16. juni kl. 12.00.

 • Nett-tv

  Invitasjon til pressekonferanse: Statsråd Solveig Horne mottek NOU frå barnevaldsutvalet

  14.06.2017 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) tek torsdag 22. juni i mot ei offentleg utgreiing frå utvalet som har gjennomgått alvorlege saker der barn og ungdom har vorte utsette for vald, seksuelle overgrep og omsorgssvikt.

 • Nett-tv

  Organisering av kunnskapssektoren

  13.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Torsdag 15. juni vil kunnskapsministeren legge fram korleis han vil organisere dei ulike verksemdene i kunnskapssektoren. Målet er å legge til rette for livslang læring og betre kvalitet i barnehage, skole og høgare utdanning.

 • Nett-tv

  Presseinformasjon: Invitasjon: Colombia - hvordan skape fred?

  13.06.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Etter 52 års væpnet konflikt, 220.000 drepte og sju millioner internt fordrevne, ble Farc-geriljaen og den colombianske regjeringen i november 2016 enige om å inngå fred.

 • Nett-tv

  Nett-tv: Universal Design and New Technology

  12.06.2017 Artikkel Barne- og familiedepartementet

  Her kan du følge den nordiske konferansen Universal Design and New Technology tirsdag 20. juni fra kl 09.00-17.00.

 • Nett-tv

  Vil forby ansiktsdekkende plagg

  12.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, høyskoler og universiteter.

 • Nett-tv

  Nasjonale minnemarkeringer 22. juli 2017

  12.06.2017 Nyhet Etter 22. juli

  I år er det seks år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya.

 • Nett-tv

  Statsministerens halvårlege pressekonferanse

  09.06.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg inviterer til halvårleg pressekonferanse tysdag 20. juni i regjeringa sitt representasjonsanlegg i Parkveien 45.

 • Nett-tv

  Pressekonferanse om ansiktsdekkande plagg

  09.06.2017 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Måndag 12. juni legg kunnskapsministeren og innvandrings- og integreringsministeren fram eit nytt lovforslag om plagg som dekker ansiktet.

 • Nett-tv

  Eierskapskonferansen: Se hele konferansen på nett

  08.06.2017 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Monica Mæland inviterer til Eierskapskonferansen 2017. Konferansen streames her fra kl.11.30