Regjeringen lanserer storsatsing på eksport

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Næringsminister Jan Christian Vestre legger frem regjeringens eksportreform og en rekke nye tiltak for å styrke norsk eksport torsdag 10. mars kl. 11.00.

Nett-tv Regjeringen lanserer storsatsing på eksport

Se sendingen her

Se sendingen her

– Regjeringen har som mål å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Dette er helt avgjørende for den grønne omstillingen, samt for å skape flere jobber, kutte klimagassutslippene og styrke verdiskapingen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Torsdag presenterer næringsministeren sine nye tiltak for å styrke eksportarbeidet.

– De siste månedene har jeg møtt rundt 200 bedrifter, for å få innspill om hva næringslivet trenger. Nå vil jeg vise eksportbedriftene at de er hørt. Skal vi lykkes med eksportsatsningen er vi avhengige av at staten, næringslivet og partene jobber tett sammen. Derfor vil jeg tenkte nytt rundt samarbeidet vi kan få til! sier Vestre.

Hva: Lansering av regjeringens nye eksporttiltak

Hvor: Energy Valley, Snarøyveien 20, 1364 Lysaker

Når: Torsdag 10. mars kl. 11.00

Presse bes melde seg på til media@nfd.dep.no senest kl. 10.00 torsdag 10. mars

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider kan bruke følgende embed-kode:

<div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/pp6ygjfv/wowza.js' type='text/javascript'></script>