Overrekkelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

Overrekkelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022 - 2025, fredag 11. mars kl. 13.00. Her kan arrangementet følges digitalt.

Nett-tv Overrekkelse av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2022-2025

Se sendingen her

Se sendingen her