Statsministeren gjer greie for Ukraina-handteringa i Stortinget

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Statsminister Jonas Gahr Støre gjer greie for regjeringa si handtering av krigen i Ukraina i Stortinget fredag 18. mars kl. 09.00. Utgreiinga og debatten er venta å vare i om lag to timar. Ca. 15 minutt etterpå, tentativt kl. 11.15, inviterer statsministeren til pressekonferanse om same tema i Marmorhallen.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen, arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vil òg delta på pressekonferansen.

Nett-tv Pressekonferanse om Ukraina-handteringa

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

Tidspunkt for pressekonferansen: Fredag 18. mars kl. 11.15.

Stad: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20.

Påmelding til hbo@smk.dep.no innan torsdag 17. mars kl. 22.00.

Oppmøte for akkreditert presse seinast kl. 10.45.

Statsministerens kontor legg til rette for deling av foto og video. Foto til fri bruk blir publisert på Flickr. Pressekonferansen blir filma av Departementenes sikkerhets- og

serviceorganisasjon (DSS) og kan følgjast direkte på www.regjeringa.no. Der kan også videofila lastast ned i etterkant. DSS distribuerer som vanleg publiseringspunkt til medier som vil sende pressekonferansen direkte. DSS kan kontaktast på telefon 22 24 88 45 eller e-post dss-videoproduksjon@dss.dep.no.

Presse som ønskjer å byggje inn nett-tv-sendinga på sine nettsider kan bruke følgjande embed-kode: <div id='wowza_player'></div><script id='player_embed' src='//player.cloud.wowza.com/hosted/k7fvkgpt/wowza.js' type='text/javascript'></script>

Pressekontakt for statsministeren er kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse, telefon 99 21 46 10, e-post ahj@smk.dep.no.

Pressekontakt for forsvarsministeren er kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, telefon 45 241874, e-post ingrid.dasnes@fd.dep.no, og pressevakta, telefon 2309 60 11.

Pressekontakt for arbeids- og inkluderingsministeren er kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas, telefon 48 00 10 61, e-post nke@aid.dep.no.

Pressekontakt for justis- og beredskapsministeren er kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange, telefon 48 16 12 27, e-post andreas.lorange@jd.dep.no.