Norges niende rapport til FNs torturkomité

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge har levert sin niende periodiske rapport til FNs torturkomité.

I rapporten besvares komitéens spørsmål som ble sendt til Norge i 2021, og som gjelder enkelte forhold som FNs torturkonvensjon dekker. Rapporten omfatter perioden mellom 2018 og 2021. Et utkast til rapporten har vært på høring.

FNs torturkomité (Commitee against Torture, CAT) har et viktig mandat for å overvåke statenes etterlevelse av forpliktelser som følger av FNs torturkonvensjon (FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff). Konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1986.

Statene leverer periodiske rapporter hvert fjerde år. Deretter følger en muntlig høring i Genève. Tidspunktet for denne høringen er foreløpig ikke satt.

Les mer om torturkonvensjonen